CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Train The Trainer

Train The Trainer

Kỹ năng thiết lập quy trình

Kỹ năng thiết lập quy trình

Workshop Tháng 03: HR REPORTS – XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Workshop Tháng 03: HR REPORTS – XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Workshop 02/2019: Thiết lập KPI theo mô hình MBO, OGSM

Workshop 02/2019: Thiết lập KPI theo mô hình MBO, OGSM

Workshop 02/2019: Những chỉ số quan trọng trong lập kế hoạch nhân sự 2019 & Chia sẻ kinh nghiệm #SHRM19 tại Las Vegas, USA

Workshop 02/2019: Những chỉ số quan trọng trong lập kế hoạch nhân sự 2019 & Chia sẻ kinh nghiệm #SHRM19 tại Las Vegas, USA

Download lịch khai giảng PTI

Download lịch khai giảng PTI

Workshop: Giải mã vì sao IBM có hiệu suất làm việc cao vượt trội

Workshop: Giải mã vì sao IBM có hiệu suất làm việc cao vượt trội

Workshop: Áp lực công việc cuối năm và vai trò của chuyên gia tâm lý trong tổ chức

Workshop: Áp lực công việc cuối năm và vai trò của chuyên gia tâm lý trong tổ chức

Workshop: Tuyệt chiêu ứng dụng Digital giúp tăng X (lần) hiệu quả Training

Workshop: Tuyệt chiêu ứng dụng Digital giúp tăng X (lần) hiệu quả Training

Chương trình đào tạo: Microsoft Excel – Phân tích, thiết kế và xây dựng báo cáo nâng cao với Dashboard

Chương trình đào tạo: Microsoft Excel – Phân tích, thiết kế và xây dựng báo cáo nâng cao với Dashboard

Workshop “Giải mã vì sao một số doanh nghiệp có thể cắt giảm 40% tỷ lệ nghỉ việc”

Workshop “Giải mã vì sao một số doanh nghiệp có thể cắt giảm 40% tỷ lệ nghỉ việc”

Hội thảo “Các giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất”

Hội thảo “Các giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất”

Chương trình đào tạo bán hàng

Chương trình đào tạo bán hàng

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

Chương trình CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

Chương trình CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Download tài liệu Nguồn lực Quốc Tế

Download tài liệu Nguồn lực Quốc Tế

Khóa đào tạo Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Khóa đào tạo Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Khóa đào tạo Giám đốc nhân sự thực hành

Khóa đào tạo Giám đốc nhân sự thực hành