Đăng tuyển dụng miễn phí

Đăng tại đây

Chương trình đào tạo kỹ năng tuyển dụng 

Làm thế nào để chủ động trong tuyển dụng và giải quyết các vấn đề thường gặp sau:

  • Liên lạc nhiều nhưng ứng viên không đến phỏng vấn
  • Ứng viên phỏng vấn nhiều nhưng không đáp ứng được yêu cầu

Xem giới thiệu