download tài liệu tuyển dụng nhân sự

Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự. Download tài liệu quản lý nhân sự. Thư viện nhân sự, download tài liệu nhân sự, tài liệu nhân sự, tài liệu quản lý nhân sự
Download tài liệu quản lý nhân sự

Tuyển dụng hiệu quả

Các tài liệu giúp nâng cao hiệu quả của quá trình tuyển dụng nhân viên mới của doanh nghiệp

Biểu mẫu tuyển dụng
Quy trình tuyển dụng – Mẫu 1 
Quy trình tuyển dụng – Mẫu 2 
Phiếu đề xuất nhân sự
Phiếu yêu cầu tuyển dụng
Bảng kế hoạch tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng 
Kế hoạch đăng tuyển
Kế hoạch tuyển dụng nam
Mẫu đơn xin việc – Mẫu 1
Mẫu đơn xin việc – Mẫu 2
Danh sách ứng viên
Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển vị trí cấp cao
Bảng dữ liệu nhân viên
Bài test IQ
Thư mời phỏng vấn lần 1
Thư mời phỏng vấn lần 2
Đánh giá ứng viên dự tuyển
Phiếu xét duyệt hồ sơ
Thang điểm phỏng vấn
Thư cảm ơn dự tuyển
Mẫu từ chối ứng tuyển
Tờ trình tiếp nhận thử việc
Thư mời nhận việc
Bản cam kết bảo mật tiền lương
Biểu mẫu hội nhập
Chương trình thử việc
Hướng dẫn hội nhập
Đánh giá hội nhập_1
Đánh giá hội nhập_2
Quy định về hội nhập môi trường làm việc

Các biểu mẫu trong tuyển dụng

  1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
  2. Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị
  3. Mẫu phiếu nhận hồ sơ
  4. Danh sách cán bộ nhân viên tuyển dụng trong tháng
  5. Quy trình hoạch định nhân sự
  6. Bảng ngân sách đào tạo
  7. Bảng đánh giá năng lực nhân viên
  8. Bảng năng lực kỹ năng cốt lõi
  9. Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty
  10. Kế hoạch nhân sự của bộ phận hàng năm
  11. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
  12. Phiếu yêu cầu tuyển dụng
  13. Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất
  14. Bảng kế hoạch tuyển dụng
  15. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  16. Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng
  17. Bảng tự khai ứng viên
  18. Thư mời phỏng vấn (mẫu 1)
  19. Thư mời phỏng vấn (mẫu 2)
  20. BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN
  21. BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ VIỆC
  Danh mục hồ sơ tuyển dụng
  Mẫu quyết định tiếp nhận thực tập
  Mẫu Cam kết thực tập
  Mẫu đánh giá kết quả thực tập
  Mẫu Biên bản thỏa thuận thử việc
Model các bước trong quá trình tuyển dụng
Model – DISC
Model BAT
7 loại động lực của ứng viên

Các mô hình liên quan đến tuyển dụng

Model các bước trong quá trình tuyển dụng
Model – DISC
Model BAT
7 loại động lực của ứng viên

Chương trình đào tạo kỹ năng tuyển dụng 

Làm thế nào để chủ động trong tuyển dụng và giải quyết các vấn đề thường gặp sau:

 • Liên lạc nhiều nhưng ứng viên không đến phỏng vấn
 • Ứng viên phỏng vấn nhiều nhưng không đáp ứng được yêu cầu 

Bảng mô tả công việc

 • Thư viện bảng mô tả công việc

Vào thư viện để download biểu mẫu

Vào thư viện để tham khảo các biểu mẫu tuyển dụng – bạn cần đăng ký thành viên để nhận password download

Paste your AdWords Remarketing code here