KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Khóa đào tạo kỹ năng quản lý thời gian cho nhân viên trong doanh nghiệp

Khóa học cung cấp những kiến thức chuyên sâu và những kỹ năng thực hành thực tế dể giúp cho những cán bộ – nhân viên trong tổ chức nâng cao khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc. Qua đó tăng hiệu suất công việc và gia tăng hiệu quả hoạt động của bản thân và tổ chức.

Nội dung của khóa học

Tổng quan về quản lý thời gian

 • Các khái niệm cơ bản về quản lý thời gian
 • Định nghĩa quản lý thời gian
 • Xác định phong cách quản lý thời gian của bạn
 • Luật quản lý thời gian của Murphy
 • Các công viêc cần làm để quản lý và kiểm soát thời gian

Thiết lập các kế hoạch kiểm soát thời gian

 • Xác định tính hiệu quả của bạn
 • Xử lý các công việc giấy tờ
 • Xử lý email
 • Thiết lập các thứ tự ưu tiên trong công việc

Xử lý các yếu tố gây mất thời gian

 • Xác định các yếu tố gây mất thời gian
 • Phương pháp xử lý các yếu tố gây mất thời gian và gián đoạn công việc
 • Cách nói “không” hiệu quả

Lập kế hoạch để kiểm soát thời gian

 • Phương pháp kiểm soát thời gian
 • Lập kế hoạch công việc
 • Phân tích “Time Log”
 • Triển khai kế hoạch làm việc

Lợi ích của khóa học

 • Nhận thức rõ vai trò công việc của mình, qua dó thực hiện tổ chức và hoàn thành công việc hiệu quả cao
 • Nhận biết các phong cách cá nhân của bản thân để điều chỉnh phù hợp với công việc
 • Nắm vững các kỹ thuật tổ chức công việc như xác định thứ tự ưu tiên, luật Murphy . . . và các phương pháp lập kế hoạch công việc và cải tiến các quy trình thực hiện công việc đạt hiệu quả cao hơn
 • Hiểu rõ và áp dụng các phương pháp giảm thiểu các gián đoạn công việc và tập trung và những việc chính nhằm đạt kết quả cao nhất.

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Khóa học tham khảo

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Trí Tuệ Việt

Thời lượng: 02 Ngày

Hotline liên hệ:

 • 0937758118
 • 0906991467