Công cụ phân tích để đưa ra dự báo khả năng nghỉ việc

Khả năng nghỉ việc có thể được dự báo bằng cách phân tích các chỉ số khi khảo sát 

Phân tích dữ liệu nhân viên: Sử dụng dữ liệu nhân viên như lịch sử làm việc, kỹ năng, bản ghi hiệu suất và lịch sử nghỉ phép để xác định các mẫu hoặc dấu hiệu cho thấy một nhân viên có thể đang cảm thấy không hài lòng hoặc đang tìm kiếm cơ hội mới.

Phản hồi từ nhân viên: Tổ chức có thể tổ chức cuộc khảo sát hoặc gặp gỡ cá nhân để thu thập phản hồi từ nhân viên về mức độ hài lòng, sự cam kết và ý định ở lại.

Theo dõi các dấu hiệu không chính thức: Các dấu hiệu không chính thức như sự xuất hiện muộn, giảm hiệu suất làm việc, tăng cường tìm kiếm thông tin về cơ hội việc làm mới có thể là dấu hiệu cho thấy một nhân viên có thể sắp nghỉ việc.

Phân tích môi trường làm việc: Đánh giá mức độ hạnh phúc, hài lòng và cam kết của nhân viên trong môi trường làm việc hiện tại, cũng như việc xem xét các vấn đề như mức độ công bằng, cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc.