Bảng mô tả công việc

Ban Giám Đốc
Phòng Nhân Sự
Phòng Kế Toán
Hành Chính - Tổng Hợp

Cổng thông tin nhân viên

Hrportal là phần mở rộng của phần mềm nhân sự cho phép có thể tự động hóa việc nghỉ phép, tính lương, đánh giá nhân sự.

Phần mềm đánh giá KPI

Smartboss KPI là phần mềm KPI giúp quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá 360 độ và hiệu quả làm việc.

Thư viện tài liệu nhân sự

Thư viện tổng hợp các tài liệu và biểu mẫu phục vụ cho hoạt động quản lý nhân sự của doanh nghiệp