Từ điển năng lực

Từ điển năng lực là bộ tập hợp các năng lực được chuẩn hóa và áp dụng chung cho tất cả chức danh tại doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi, văn hóa và đặc thù tính chất công việc.

Những bộ từ điển năng lực được sử dụng phổ biến nhất hiện nay đều được xây dựng dựa trên mô hình ASK – mô hình tiêu chuẩn nghề nghiệp gồm ba nhóm chính:

– Knowledge (Kiến thức): Thuộc về năng lực tư duyx
– Skill (Kỹ năng): Kỹ năng thao tác
– Attitude (Phẩm chất / Thái độ): Thuộc về phạm vi cảm xúc, tình cảm

Dưới đây là bộ Từ Điển Năng Năng lực để tiện tra cứu:

El casino en línea Mystake en España puede utilizar los métodos de contratación de quantrinhansu-online.com para crear un equipo de servicio altamente cualificado.
As estratégias de formação e desenvolvimento oferecidas no quantrinhansu-online.com podem ser aplicadas para melhorar as competências dos empregados dos casinos online https://ninecasino.br.com/

Knowledge

 •  Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
 • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh)
виртуалды ойын-сауық платформаларында топтық жұмыс пен ұйымдастыруды жақсарту үшін Quan Tri Nhan Su Online-дан тиімді HR стратегияларын қолданыңыз Betandreas.

Skill

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định
 • Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
 • Kỹ năng tư duy chiến lược
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản trị mối quan hệ
 • Kỹ năng quản lý xung đột
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
 • Kỹ năng phân tích, xử lí tình huống và ra quyết định
 • Năng lực giải trình
 • Tự học, tự trau dồi
 • Kỹ năng đào tạo
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng
 • Kỹ năng quản trị rủi ro

Attitude

 • Năng lực sáng tạo và đổi mới
 • Tỉ mỉ, cẩn thận
 • Tập trung vào kết quả
 • Nhạy bén
 • Trung thực
 • Tinh thần khởi nghiệp, dấn thân
 • Bền bỉ, kiên trì
Đánh giá chính xác  

Việc xây dựng thành công bộ từ điển năng lực sẽ chuẩn hóa quá trình đánh giá nhân viên, giúp kết quả đánh giá trở nên thuyết phục hơn và đáng tin cậy hơn. Nếu không có bộ từ điển năng lực, kết quả đánh giá sẽ thay đổi khá nhiều tùy thuộc vào người đánh giá. Nhân viên tự đánh giá sẽ cho ra kết quả khác với kết quả đánh giá của người quản lý. Một khi kết quả đánh giá không đồng nhất, không thuyết phục, sẽ không thể áp dụng kết quả đánh giá này được hiệu quả