Đánh giá chính xác  Việc xây dựng thành công bộ từ điển năng lực sẽ chuẩn hóa quá trình đánh giá nhân viên, giúp kết quả đánh giá trở nên thuyết phục hơn và đáng tin cậy hơn. Nếu không có bộ từ điển năng lực, kết quả đánh giá sẽ thay đổi khá nhiều tùy thuộc vào người đánh giá. Nhân viên tự đánh giá sẽ cho ra kết quả khác với kết quả đánh giá của người quản lý. Một khi kết quả đánh giá không đồng nhất, không thuyết phục, sẽ không thể áp dụng kết quả đánh giá này được hiệu quả.

Quản trị nhân sự hiệu quả  Kết quả đánh giá chính xác sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá mức lương (theo mô hình 3P) và quản trị chương trình đào tạo huấn luyện.  Thang đánh giá tốt cũng giúp cho công tác tuyển dụng được hiệu quả hơn.

 

Phần mềm giúp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân viên

Đánh giá hiệu quả giúp chi trả chính xác, minh bạch, tăng thêm động lực cho đội ngũ nhân viên

Dùng thử miễn phí

Download thư viện từ điển năng lực

Đánh giá hiệu quả giúp chi trả chính xác, minh bạch, tăng thêm động lực cho đội ngũ nhân viên

Download ngay

Bài viết khác về đánh giá nhân sự

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.