Quản lý nhân sự hiệu quả hơn với

Hệ thống lương 3P

nâng cao tinh thần, sự gắn kết, và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên 

 

Tiền lương P1 – lương theo chức danh & cấp bậc

Hiểu rõ cấu trúc của một thang bảng lương – Nắm được các yếu tố cấu thành một thang bảng lương – Nắm được nguyên tắc chia cấp bậc trong một thang lương – Nắm được các bước để có thể xây dựng và vận hành một thang bảng lương – Hiểu được cách thức xây dựng bảng mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc – Nắm được các tiêu chí đánh giá công việc để xác định được khung lương theo năng lực nhân viên Biết nguyên tắc để tối ưu khoảng cách giữa các bậc lương
Marvel casino BD, একটি অনলাইন ক্যাসিনো, quantrinhansu-online.com-এর সাথে একটি অংশীদারিত্বে প্রবেশ করেছে, একটি এইচআর ম্যানেজমেন্টে বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট। এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য quantrinhansu-online.com-এর শিক্ষাগত সংস্থানগুলি ব্যবহার করে ক্যাসিনো কর্মীদের পেশাদার দক্ষতা বিকাশ করা। এই ইন্টিগ্রেশন মার্ভেল ক্যাসিনো বিডিতে পরিষেবার গুণমান এবং অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করে।

Tiền lương P2 – lương theo khung năng lực

Cấu trúc của một khung năng lực – Phân tích từng nhóm năng lực – Ma trận năng lực – Xây dựng hoàn thiện một khung năng lực cho một vị trí chức danh 

bạn muốn có thêm kinh nghiệm về hệ thống lương 3P

Đăng ký tham gia giao lưu để học hỏi thêm kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương thưởng theo mô hình 3P

Tiền lương P3 – lương theo hiệu quả công việc

KPI là gì và vì sao nên có hệ thống KPI – 
Các lỗi thường gặp khi xây dựng KPI –  Xây dựng hoàn thiện một bộ KPI dành cho một vị trí chức danh  – Nắm được mô hình triển khai hệ thống KPI – Nắm được phương pháp triển khai hệ thống KPI – Nắm được các nguyên tắc thiết lập các chỉ số