Thư viện nhân sự

Tuyển dụng

Gắn kết

Các tài liệu liên quan đến hoạt động gắn kết nhân viên

Ứng dụng công nghệ

Đào tạo

Tham khảo tài liệu & biểu mẫu  đào tạo 

HRBP

Tham khảo tài liệu về HRBP – tư vấn nhân sự nội bộ 

Chuẩn hóa quy trình

Tham khảo các quy trình nghiệp vụ chuẩn (SOP) trong quản trị nhân sự

Đánh giá nhân sự

Biểu mẫu về quá trình đánh giá nhân sự –  Biểu mẫu đánh giá nhân sự

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tài liệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hoạch định

Về giá trị mà chúng tôi muốn chia sẻ 

Cung cấp nghiệp vụ và công cụ quản trị nhân sự giúp tăng tính hiệu quả và gia tăng giá trị công việc của phòng nhân sự:

  • Tiết kiệm thời gian & hạn chế sai sót cá nhân trong các nghiệp vụ về nhân sự: Bớt thời gian nhập liệu,
    Bớt thời gian cung cấp thông tin cho quá trình xét duyệt nội bộ của các manager, chuyển từ vai trò nhập liệu sang vai trò phân tích số liệu
  • Ứng dụng HR data analytic ( nghiệp vụ phân tích dữ liệu nhân sự) để khen thưởng phù hợp, kích thích tinh thần làm việc hiệu quả cao
  • Có thêm thời gian để thực hiện nghiệp vụ tư vấn nhân sự nội bộ (HRBP) – Giúp tổ chức đội ngũ nhân sự chuẩn chỉnh & khoa học, không phụ thuộc vào cá nhân nào

Xem thêm về #năng suất. # Giải Pháp Tinh Hoa

Paste your AdWords Remarketing code here