Thư viện tài liệu về quản lý nhân sự

Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự

Thư viện tài liệu về quản lý nhân sự

Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự 

Bạn quan tâm đến tài liệu nào thuộc từng cấp độ trong công việc quản lý nhân sự? 

Cấp độ Giám đốc nhân sự

Người Nhân sự tham gia vào các vai trò chiến lược, trong đó Giám đốc Nhân sự được xem như đối tác của Ban Lãnh đạo.

Cấp độ Trưởng phòng nhân sự

Người Nhân sự quản lý các nhân viên và công việc của Phòng Nhân sự, tạo ra những quy trình để các công việc của bộ phận để nâng cao năng suất và hiệu quả của bộ phận, đồng thời phối hợp với các phòng ban khác để hỗ trợ và cùng thực hiện mục tiêu chung toàn doanh nghiệp.

Cấp độ Hành chính nhân sự

Người nhân sự thực hiện các công tác nhân sự một cách chuyên môn hóa. Chuyên viên nhân sự có thể thực hiện chuyên biệt từng mảng tuyển dụng, đào tạo, C&B, quan hệ lao động, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên hoặc có thể tổng hợp các nghiệp vụ này. Tuy nhiên, những nhiệm vụ được thực hiện theo chỉ đạo của trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

Tài liệu cấp độ giám đốc nhân sự

Xây dựng tổ chức

Quản lý nhân tài 

 • Hệ thống thu hút nhân tài & xây dựng Thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Hệ thống chọn lọc & phát triển nhân tài theo nhu cầu chiến lược 
 • Giữ chân nhân tài 
 • Lộ trình thăng tiến  nghề nghiệp cho nhân tài 

Quản lý hệ thống nhân sự

 • Phần mềm nhân sự 
 • Tổ chức chấm công tính lương hiệu quả 
 • Phần mềm đánh giá hiệu quả công việc 
 • Hệ thống công nghệ thông tin khác  

Tài liệu cấp độ trưởng phòng nhân sự

Hợp đồng & bảo hiểm

 

Chấm công & tính lương 

Phỏng vấn & tuyển dụng 

Tài liệu cấp độ hành chính nhân sự

Tuyển dụng hiệu quả

 • Viết mô tả công việc và yêu cầu tuyển dụng
 • Hệ thống chọn lọc ứng viên phù hợp
 • Xây dựng quy trình tuyển dụng

Đào tạo hiệu quả

 • Đào tạo onboarding 
 • Đào tạo chuyên môn 
 • Đào tạo về nghề nhân sự 
 • Quy trình tổ chức đào tạo
 • Phân tích nhu cầu đào tạo 
 • Xây dựng quy trình tổ chức đào tạo & quản lý đào tạo 

Đánh giá hiệu quả công việc 

 • Xây dựng bảng mục tiêu công việc
 • Thư viện KPI 
 • Thư viện từ điển năng lực 
 • Tổ chức hoạt động đánh giá nhân sự
 • Xây dựng quy trình đánh giá nhân sự 

Khen thưởng & phúc lợi 

Bạn cần thêm thông tin?

Đăng nhập và Download tài liệu

Đăng nhập

Tìm hiểu các sự kiện về quản lý nhân sự

Xem thêm

Tìm hiểu về Tinh Hoa và #HRTech

Truy cập

Thư viện tài liệu & công cụ cho cộng đồng nhân sự