Quản lý nhân sự hiệu quả hơn với

Hệ thống lương 3P

nâng cao tinh thần, sự gắn kết, và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên 

 

Tiền lương P1 – lương theo chức danh & cấp bậc

Hiểu rõ cấu trúc của một thang bảng lương – Nắm được các yếu tố cấu thành một thang bảng lương – Nắm được nguyên tắc chia cấp bậc trong một thang lương – Nắm được các bước để có thể xây dựng và vận hành một thang bảng lương – Hiểu được cách thức xây dựng bảng mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc – Nắm được các tiêu chí đánh giá công việc để xác định được khung lương theo năng lực nhân viên
Biết nguyên tắc để tối ưu khoảng cách giữa các bậc lương

Tiền lương P2 – lương theo khung năng lực

Cấu trúc của một khung năng lực – Phân tích từng nhóm năng lực – Ma trận năng lực – Xây dựng hoàn thiện một khung năng lực cho một vị trí chức danh 

Tiền lương P3 – lương theo hiệu quả công việc

KPI là gì và vì sao nên có hệ thống KPI – 
Các lỗi thường gặp khi xây dựng KPI –  Xây dựng hoàn thiện một bộ KPI dành cho một vị trí chức danh  – Nắm được mô hình triển khai hệ thống KPI – Nắm được phương pháp triển khai hệ thống KPI – Nắm được các nguyên tắc thiết lập các chỉ số

Thư viện nhân sự

Tuyển dụng

Gắn kết

Các tài liệu liên quan đến hoạt động gắn kết nhân viên

Ứng dụng công nghệ

Đào tạo

Tham khảo tài liệu & biểu mẫu  đào tạo 

HRBP

Tham khảo tài liệu về HRBP – tư vấn nhân sự nội bộ 

Chuẩn hóa quy trình

Tham khảo các quy trình hoạt động chuẩn (SOP) trong quản trị nhân sự 

Đánh giá nhân sự

Biểu mẫu về quá trình đánh giá nhân sự –  Biểu mẫu đánh giá nhân sự

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tài liệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hoạch định

Paste your AdWords Remarketing code here