Tài liệu phân theo Quy mô doanh nghiệp

Giành cho Doanh nghiệp nhỏ

Từ 1 đến 49 nhân viên

 

Viết mô tả công việc

Nếu để đăng tuyển dụng, bảng mô tả công việc có thể được viết theo vị trí công việc. Nếu để hệ thống hóa lại hệ thống nhân sự, bảng mô tả công việc nên được viết theo vai trò.

Biểu mẫu BHXH

Download các tài liệu biểu mẫu Bảo hiểm xã hội, Mẫu hợp đồng lao động, Biểu mẫu hành chính nhân sự

Kinh nghiệm tuyển dụng

Tham khảo Các biểu mẫu tuyển dụng; Best practices – kinh nghiệm về tuyển dụng

Câu hỏi phỏng vấn

Bộ sưu tập các câu hỏi phỏng vấn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyển dụng


Giành cho Doanh nghiệp vừa

Quy mô từ 50 đến 999 nhân viên

Quy trình tuyển dụng

Nhân viên nhân sự nhận phiếu yêu cầu tuyển dụng từ các trưởng bộ phận có nhu cầu tuyển dụng. Đánh giá yêu cầu tuyển dụng như thế nào

Phân tích nhu cầu đào tạo

Nhu cầu đào tạo nhân viên được xem xét bắt đầu từ nhu cầu của chính bản thân doanh nghiệp. Để có thể xác định đúng nhu cầu đào tạo, doanh nghiệp phải trả lời được các câu hỏi

Quản lý thời gian

Quản lý thời gian, làm việc hiệu quả, làm việc hiệu suất cao, làm việc năng suất

Khóa học nhân sự

Các khóa học về những ký năng cần thiết cho người làm nhân sự


Giành cho Doanh nghiệp lớn

Quy mô 1000 nhân viên trở lên

Luật lao động

Căn cứ vào điều 103 và điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội.

Bảng mô tả công việc

Bảng mô tả công việc giúp hệ thống hóa hệ thống công việc trong doanh nghiệp, giúp nhân viên tăng năng suất thông qua việc hiểu rõ công việc

Sự hài lòng của nhân viên

Nhận ra những điểm khiến nhân viên chưa hài lòng để cải thiện, nhận ra những điểm khiến nhân viên hài lòng để tiếp tục củng cố

Giữ chân nhân tài

Tham khảo Những điều khiến nhân viên nghỉ việc; Kinh nghiệm giữ chân nhân viên; Mẫu 13 câu hỏi đo lường sự hài lòng của nhân viê


Tài liệu phân theo Chức năng công việc

Tài liệu tuyển dụng

Phiếu đề xuất nhân sự

Xem và download phiếu đề xuất nhân sự

Bài test IQ

Xem và download bài test IQ

Chương trình thử việc

Xem và download mẫu Chương trình thử việc

Động lực của ứng viên

Tham khảo 7 loại động lực của ứng viên


Tài liệu Đào tạo và phát triển

 

Lộ trình phát triển

Lộ trình phát triển nghề nghiệp của HR, 3 cấp độ của người làm nghề Nhân Sự

Từ điển năng lực

Từ điển năng lực là bộ tập hợp các năng lực được chuẩn hóa và áp dụng chung cho tất cả chức danh tại doanh nghiệp

Yêu cầu đào tạo

xem và download phiếu yêu cầu đào tạo tổng hợp

Đào tạo cá nhân

xem và download mẫu phiếu thông tin đào tạo cá nhân


Hoạch định & quản trị

 

Dấu hiệu nghỉ việc

23+ dấu hiệu cho biết một nhân viên sắp nghỉ việc

KPI lương nhân sự

Từ điển năng lực là bộ tập hợp các năng lực được chuẩn hóa và áp dụng chung cho tất cả chức danh tại doanh nghiệp

Cuộc sống viên mãn

8 Điều tạo nên cuộc sống hạnh phúc và cân bằng

Quy chế lương thưởng

Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc


Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /home/quafaa6e/public_html/wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 157