Thư viện nhân sự

Tuyển dụng

Gắn kết

Các tài liệu liên quan đến hoạt động gắn kết nhân viên

Ứng dụng công nghệ

Tìm hiểu về hệ sinh thái các giải pháp IoT hỗ trợ quản lý nhân sự

Đào tạo

Tham khảo tài liệu & biểu mẫu  đào tạo 

HRBP

Tham khảo tài liệu về HRBP – tư vấn nhân sự nội bộ 

Chuẩn hóa quy trình

Tham khảo các quy trình nghiệp vụ chuẩn (SOP) trong quản trị nhân sự

Đánh giá nhân sự

Biểu mẫu về quá trình đánh giá nhân sự –  Biểu mẫu đánh giá nhân sự

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tài liệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hoạch định

Về Giải Pháp Tinh Hoa 

Ứng dụng công nghệ để xây dựng những môi trường làm việc an toàn – khỏe mạnh – sáng tạo

Những môi trường làm việc đảm bảo các biện pháp an ninh được áp dụng để bảo vệ nhân viên và tài sản của tổ chức, nhờ sử dụng các hệ thống bảo mật, quản lý quyền truy cập, giám sát, đảm bảo rằng các thông tin quan trọng không bị rò rỉ và các hoạt động của tổ chức không bị tác động bởi sự xâm nhập hoặc tấn công từ bên ngoài.

Những môi trường mà nhân viên được đối xử một cách trân trọng, từ việc trân trọng sức khỏe thông qua bữa ăn hàng ngày cho đến trân trọng cơ hội phát triển qua lộ trình thăng tiến sự nghiệp. Nhân viên được tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân, được khuyến khích đóng góp ý kiến, thúc đẩy sự hợp tác trong công việc hàng ngày.

Những môi trường nơi các chính sách của tổ chức được thực hiện một cách công bằng và nhất quán, các nhân viên được đánh giá dựa trên hiệu suất thực tế , được chi trả phù hợp năng lực, và được khuyến khích thể hiện ý tưởng sáng tạo mỗi ngày.

Xem thêm về # Giải Pháp Tinh Hoa