Giới thiệu HRBP – Human Resource Business Partner

HRBP – Human Resource Business Partner

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, bộ phận HR không đơn thuần dừng lại ở việc quản lý nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp mà còn tham gia vào các chiến lược, hoạt động thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp. Họ trở thành đối tác của Ban lãnh đạo và các phòng ban khác. HRBP đóng vai trò như sợi dây liên kết các phòng ban, điều hòa nhu cầu của các bộ phận để từ đó thúc đẩy sự phát triển.

HR systems at Spin AUD online casinos focus on creating a dynamic and engaging work environment.
Employee career development in the SpinAUD casino online casino industry is closely tied to ongoing training and professional development.
download tài liệu quản lý nhân sự

HRBP – Human Resource Business Partner

Thông tin về vị trí HRBP – tư vấn nhân sự nội bộ

HRBP là gì
HRBP được viết tắt từ cụm Human Resource Business Partner, có nghĩa là “nhân sự – đối tác chiến lược kinh doanh”. Các doanh nghiệp lớn thường chú trọng đầu tư vào HRBP như “át chủ bài” bởi những hiệu quả mà bộ phận này mang lại. Muốn trở thành HRBP, họ phải là những người có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về nhân sự; đồng thời hiểu biết tốt về hoạt động kinh doanh, có tầm nhìn về hoạch định để trở thành đối tác với các phòng ban khác trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh tổng thể cho đơn vị
Vai trò HRBP

Vai trò của HRBP

 • Là nhà tư vấn về quản trị nhân sự cho các quản lý bộ phận, quản lý cấp cao nhằm thực hiện hóa các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
 • Là chuyên gia quản lý nhân sự nhằm cân đối giữa hiệu suất – chi phí – lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Tham vấn cho người lao động, đại diện cho tiếng nói và việc làm của họ, từ đó khuyến khích người lao động phát huy tối đa năng lực, cống hiến cho đơn vị.
 • Quản lý sự thay đổi nhằm đảm bảo các hoạt động cải tiến trong doanh nghiệp, định hình quy trình và văn hóa tổ chức để nâng cao năng lực chuyển hóa của tổ chức mình.
Yêu cầu đối với vị trí HRBP

Yêu cầu đối với vị trí HRBP

 1.  Khả năng giao tiếp: Vì HRBP sẽ là cầu nối giữa bộ phận nhân sự và các phòng ban trong công ty nên trong công việc thường ngày của một HRBP bạn cần phải học cách lắng nghe, thấu hiểu và truyền đạt thông tin một cách chuẩn xác nhất.
 2. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ: Vì là đối tác nên bạn sẽ phải xây dựng những mối quan hệ được sâu. Không chỉ xây dựng mối quan hệ với các trưởng phòng ban, các vị trí cấp cao mà còn phải xây dựng với cả vị trí nhân viên. Vì khi bạn làm đối tác cho phòng ban nào đó thì bạn sẽ cần phải biết tình hình trong nội bộ như: mọi người có đang cảm thấy vui, thoải mái với công việc không hay họ cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi. Chỉ có thấu hiểu được như vậy thì bạn mới đạt được mục tiêu mà mình hướng đến và tạo ra được giá trị cho phòng ban đó.
 3. Kiến thức nền tảng về nhân sự: Do phải kết hợp với các bộ phận chức năng của HR nên buộc bạn phải có được kiến thức nền tảng về ngành này để có thể làm việc hiệu quả với họ.
Công việc thường ngày của HRBP

Công việc thường ngày của người HRBP

 1. Cùng tham gia các cuộc họp của các đơn vị kinh doanh để có thể hiểu được họ có những khó khăn gì để đề ra những chiến lược về mặt HR sao cho hợp lý. Từ đó leader của những phòng ban này sẽ có thêm những tiền đề để ra những chiến lược kinh doanh mới và ra các quyết định. Ngoài ra HRBP sẽ có nhiệm vụ giúp leader của những phòng ban lập kế hoạch và quản lý ngân sách nhân sự hàng năm.
 2. Kết hợp với các nhánh của HR từ đó phân tích công việc, nhu cầu đào tạo của công ty và tạo ra lộ trình phát triển nghề nghiệp cho từng đơn vị cũng như cá nhân. Sau khi đã được leader của những đơn vị này đồng ý và thông qua thì sẽ bắt đầu làm, theo dõi và báo cáo kết quả. Đây là một khâu vô cùng quan trọng vì mỗi lộ trình đều cần điều chỉnh để phù hợp với từng đơn vị.
 3. Cùng với OD/C&B thiết kế hệ thống KPI (đánh giá hiệu quả công việc) và tiến hành hướng dẫn đánh giá định kỳ. Sau khi đánh giá đưa ra kết quả thì sẽ tiến hành xây dựng các chính sách khen thưởng theo tháng, quý hoặc năm.
 4. Quan sát, lắng nghe và tiếp nhận mọi thông tin từ nhân viên trong công ty, từ đó thấu hiểu nhu cầu, khó khăn của từng người để tư vấn, hỗ trợ họ.
 5. Tiến hành làm các báo cáo nhân sự của từng đơn vị theo tháng hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
Năng lực cần có với vị trí HRBP

Năng lực cần có với các vị trí HRBP

Cấp độ HRBP Specialist: (3 năng lực)

 • Năng lực 1: Hiểu về mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BUs
 • Năng lực 2: Tư vấn thiết lập cấu trúc tổ chức & chiến lược nguồn lực của BUs
 • Năng lực 3: Xây dựng kế hoạch nguồn lực, phỏng vấn tuyển dụng.

Cấp độ HRBP Supervisor: (5 năng lực)

 • Năng lực 4: Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý thành tích
 • Năng lực 5: Xây dựng hệ thống Career Development.

Cấp độ HRBP manager: (7 năng lực)

 • Năng lực 6: Hiểu và vận dụng Total Reward.
 • Năng lực 7: Xây dựng đối tác vững mạnh.
Mức lương của HRBP

Mức lương phổ biến cho các vị trí HRBP

Vì vai trò của HRBP tác động đến kết quả kinh doanh không hề nhỏ, nên mức lương của những người làm HRBP cũng thường cao hơn Hr truyền thống. Cụ thể:

 • Mức lương của HRBP Specialist: 700 usd – 1000 usd
 • Mức lương của HRBP Supervisor:1,500 usd – 2,000 usd
 • Mức lương của HRBP Manager: 2,000 usd – 3,500 usd

(*số liệu dựa trên khảo sát lương trung bình trên trang Vietnamwork và Career Builder)

Yêu cầu tối thiểu của người làm HRBP:

 • Kiến thức nền tảng về nhân sự (HR base)
 • Kỹ năng giao tiếp (communication skill)
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (partnership skill)
 • Kỹ năng đọc hiểu số liệu (data analysis skill)
Chương trình đào tạo HRBP

Chương trình đào tạo về HRBP 

Nội dung này được tham khảo từ chương trình đào tạo HRBP của Link Power 

Chuyên Đề 1: Mô Hình HRBP, Chân Dung – Lộ Trình Nghề Nghiệp HRBP

 • Tại sao công ty cần HRBP
 • Mô hình HRBP là gì?
 • Khung năng lực HRBP
 • Lộ trình phát triển nghề nghiệp của HRBP
 • Thực tiễn vận hành mô hình HRBP tại Việt Nam

Chuyên Đề 2: Business Acumen

 • Hiểu về tổng quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hiểu về mô hình chuỗi giá trị doanh nghiệp
 • Hiểu về mô hình kinh doanh Canvas
 • Thực hành ứng dụng mô hình Canvas cho HRBP
 • Định hướng chiến lược nhân sự phù hợp với – chiến lược mô hình của Doanh Nghiệp

Chuyên Đề 3: Năng Lực Thiết Kế Cấu Trúc Tổ Chức

 • Hiểu về tổng quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hiểu các loại mô hình cấu trúc tổ chức hiện hành
 • Kỹ năng xây dựng chức năng nhiệm vụ theo RACI
 • Kỹ năng xây dựng hệ thống các quy trình HR bằng RACI.
 • Thực hành xây dựng chức năng nhiệm vụ và phân tích cấu trúc tổ chức.

Chuyên Đề 4: Năng Lực Tư Vấn Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Thành Tích

 • Mô hình quản lý thành tích Nine Box
 • Tư vấn – phương pháp xây dựng mục tiêu cho khách hàng trên Balance Score Card (BSC)
 • Phương pháp triển khai, phân bổ KPIs cho từng bộ phận và cá nhân
 • Phương pháp hướng dẫn đánh giá mục tiêu cho khách hàng
 • Thực hiện & xây dựng mục tiêu và đánh giá KPIs

Chuyên Đề 5: Hiểu Và Vận Dụng Total Reward 

 • Tổng quan Total Reward
 • Lộ trình xây dựng 1 hệ thống lương thưởng hiệu quả
 • Hiểu về hệ thống chức danh công việc Job Grades, Job Bands
 • Giới thiệu cấu trúc lương theo Mercer.
 • Thực hành đọc PC

Chuyên Đề 6: Năng Lực Tuyển Dụng Dành Cho HRBP Manager/ HRM

 • Kỹ năng đọc hiểu công việc
 • Kỹ năng phỏng vấn STAR – Group
 • Kỹ năng xây dựng & quản lý onboarding cho nhân sự mới
 • Kỹ năng quản lý phỏng vấn quá trình thất thoát (exit, nghỉ việc)
 • Thực hành kỹ năng phỏng vấn STAR – Group
 • Thực hành kỹ năng onboarding cho HRBP

Chuyên Đề 7: Xây Dựng Hệ Thống Career Development.

 • Kỹ năng xây dựng lộ trình nghề nghiệp
 • Hướng dẫn xây dựng, lập và quản lí kế hoạch phát triển bản thân IDP
 • Thực hành xây dựng IDP

Chuyên Đề 8: Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh Với HRBP Manager / HRM

 • Tầm quan trọng của việc xây dựng đối tác vững mạnh với HRBP
 • Ba mô hình tương tác đối tác
 • Hiểu và áp dụng DISC để phân loại đối tác.
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến khách hàng
 • Kỹ năng làm việc với khách hàng khó tính