Hành chính nhân sự trong  doanh nghiệp sản xuất

Hợp đồng & bảo hiểm

trong doanh nghiệp sản xuất

Mẫu hợp đồng lao động

Xử lý kỷ luật

Tham khảo một số biểu mẫu

Đăng ký để tìm kiếm thêm tài liệu

Download bằng email hoặc tham gia group Zalo để nhận thêm tài liệu về nội dung này

Quá trình làm việc

trong doanh nghiệp sản xuất

Quản lý tài sản

trong doanh nghiệp sản xuất

Quy định quản lý tài sản

Biên nhận hồ sơ

Tham khảo mẫu biên nhân hồ sơ

Quy định sử dụng xe ô tô

Quy trình bảo trì thiết bị

Tham khảo quy trình bảo trì thiết bị của công ty

Lương & phúc lợi trong Doanh nghiệp sản xuất

Chấm công trong sản xuất

Mẫu bảng chấm công

Quy định chấm công

Thông báo lấy mẫu vân tay

Quy định nghỉ phép

Tính lương trong sản xuất

 

Quy chế lương

Quy trình tính lương

Quy định tính lương

Tham khảo quy định tính lương bao gồm cách tính thuế, BHXH, phụ cấp trợ cấp, cách tính lương làm thêm giờ v..v.

Phúc lợi trong doanh nghiệp sản xuất

 

Giới thiệu chính sách phúc lợi

Chương trình cổ phiếu thưởng

tổ chức nhân sự trong Doanh nghiệp sản xuất

Mô tả công việc trong DN sản xuất

KPI trong doanh nghiệp sản xuất

 

Thư viện KPI trong sản xuất

7 chỉ số KPI phổ biến trong Giám sát sản xuất (P1)

Tham khảo tại đây 

7 chỉ số KPI phổ biến trong Giám sát sản xuất (P2)

Tham khảo tại đây 

Đào tạo trong DN sản xuất

 

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

Đăng ký để tìm kiếm thêm tài liệu

Download bằng email hoặc tham gia group Zalo để nhận thêm tài liệu về nội dung này