DOWNLOAD TÀI LIỆU QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự. Download tài liệu quản lý nhân sự. Thư viện nhân sự, download tài liệu nhân sự, tài liệu nhân sự, tài liệu quản lý nhân sự

download tài liệu quản lý nhân sự

Tham gia group để nhận thêm tài liệu về biểu mẫu nhân sự

Zalo

Connect with us

Website: www.giaiphaptinhhoa.com
Email: info@giaiphaptinhhoa.com
Hotline (tư vấn): 0969.618.638

Kết nối qua Facebook

FB

Linkedin

in

Bạn quan tâm đến tài liệu dành cho mục tiêu quản trị nhân sự nào? 

Xây dựng tổ chức 

Nếu hướng đến mục tiêu này, người Nhân sự đã tham gia vào các vai trò chiến lược trong tổ chức. Đây là cấp độ của  Giám đốc Nhân sự .

 Nâng cao hiệu quả làm việc

Đây là cấp độ của Trưởng Phòng Nhân Sự. Ở cấp độ này, Người Nhân sự  tạo ra những quy trình để các công việc của bộ phận để nâng cao năng suất và hiệu quả của bộ phận, đồng thời phối hợp với các phòng ban khác để hỗ trợ và cùng thực hiện mục tiêu chung toàn doanh nghiệp.

Thực hiện nghiệp vụ hành chính nhân sự

Người nhân sự thực hiện các công tác nhân sự một cách chuyên môn hóa. Chuyên viên nhân sự có thể thực hiện chuyên biệt từng mảng tuyển dụng, đào tạo, C&B, quan hệ lao động, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên hoặc có thể tổng hợp các nghiệp vụ này. Tuy nhiên, những nhiệm vụ được thực hiện theo chỉ đạo của trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

Xây dựng sơ đồ tổ chức

Organization Development

Xây dựng hệ thống đánh giá

Xây dựng hệ thống khen thưởng, phúc lợi