Văn hóa doanh nghiệp hình thành và phát triển song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ là văn hóa giao tiếp mà còn bao gồm cả giá trị cốt lõi, các quy tắc, phong cách quản lý, phương thức kinh doanh và hành vi, thái độ của mọi thành viên thuộc doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi trong môi trường bên ngoài.

Thông qua các khóa đào tạo in-house doanh nghiệp có thể nâng cao nhận thức của mình về văn hóa doanh nghiệp, chuyên gia đào tạo có thể giúp doanh nghiệp định hướng và xây dựng một văn hóa phù hợp.

In-house training là gì?

In-house là hình thức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp hay còn được gọi bằng một cách khác là in-house training. Khác với puplic traning, in-house training là hình thức đào tạo ở cấp độ doanh nghiệp , với những hình thức tổ chức khác biệt phù hợp với nhu cầu khác  nhau của từng doanh nghiệp.

Nhà quản lý quyết định lựa chọn in-house training khi phát hiện ra những thiếu xót của doanh nghiệp như công tác quản lý, năng xuất công việc, việc tăng tư duy làm việc cho nhân viên còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy in-house là hình thức thích hợp nhất để đào tạo cho cán bộ công nhân viên về văn hóa doanh nghiệp.

Nội dung của khóa học

  • Trang bị cho cán bộ công nhân viên những hiểu biết cơ bản nhất về văn hóa doanh nghiệp
  • Biết cách đạt được những hoài vọng của bản thân trong cách xử lý vấn đề
  • Hiểu và vận dụng tốt nhất những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm thực tiễn vào việc xử lý tình huống ứng xử tại doanh nghiệp

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Khóa đào tạo

NHẬN THỨC VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

  • Thời gian theo giảng viên và doanh nghiệp
  • Hotline: 0938 751 345
  • Email: giaiphapnhansu.chr@gmail.com
  • Đào tạo tại Doanh nghiệp