ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG

Kỹ năng đàm phán và thương lượng dành cho cán bộ quản lý tại doanh nghiệp

Khoá học về kỹ năng đàm phán và thương lượng cung cấp những kỹ năng thực tế nhằm giúp những Chuyên viên kinh doanh và cán bộ Quản lý nâng cao hiệu quả công việc của mình trong công tác đàm phán thương lượng với các khách hàng và đối tác. Khoá học bao gồm những kiến thức và kỹ năng thực hành trong suốt các giai đoạn đàm phán và thương lượng với khách hàng, đối tác nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho bản thân và cho doanh nghiệp.

Nội dung của khóa học

Tìm hiểu về đàm phán và thương lượng

 • Khái niệm đàm phán
 • Lợi ích của đàm phán
 • Các mô hình và yếu tố cơ bản trong đàm phán
 • Đặc điểm và nguyên tắc trong đàm phán và thương lượng
 • Quy trình đàm phán

Các phong cách đàm phán và thương lượng

 • Các phong cách thương lượng
 • Trắc nghiệm phong cách đàm phán cá nhân
 • Áp dụng vào đàm phán một cách hiệu quả

Ngôn ngữ cơ thể và giải quyết mâu thuẫn trong đàm phán

 • Ngôn ngữ cơ thể và áp dụng trong đàm phán
 • Thảo luận nhóm về phong cách và phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong đàm phán và thương lượng

Giai đoạn đàm phán và thương lượng

 • Phân tích tâm lý đối tác
 • Chiến lược và chiến thuật trong đàm phán và phương pháp đối phó

Giai đoạn kết thúc đàm phán

 • Kiểm tra mục tiêu đàm phán
 • Chiến thuật kết thúc đàm phán

 

Lợi ích của khóa học

 • Nắm vững quy trình đàm phán chuẩn và các giai đoạn đàm phán
 • Áp dụng các phong cách đàm phán vào công việc thực tế
 • Nắm vững và áp dụng các chiến thuật và phương pháp trong đàm phán với khách hàng / đối tác
 • Vận dụng các nguồn tạo lợi thế trong đàm phán nhằm tăng hiệu quả đàm phán
 • Hiểu rõ tâm lý đối tác và các phương pháp đối phó với các chiêu thức do đối tác áp dụng

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Khóa học tham khảo

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH

Dành cho cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp

Hotline liên hệ:

 • 0937758118
 • 0906991467