KỸ NĂNG KÈM CẶP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Khóa đào tạo kỹ năng phát triển nhân viên cho các nhà quản lý doanh nghiệp

Nội dung của khóa học

Tìm hiểu về quản lý – kèm cặp và phát triển nhân viên

 • Vai trò và trách nhiệm của người quản lý tại doanh nghiệp
 • Tìm hiểu về kèm cặp và phát triển nhân viên trong công việc
 • Các kiến thức và kỹ năng cần thiết của người quản lý trong công tác quản lý và kèm cặp nhân viên
 • Đánh giá về năng lực kèm cặp nhân viên của cán bộ quản lý

Phân loại nhân viên và áp dụng phong cách quản lý

 • Phân loại nhân viên
 • Các phong cách quản lý tiêu biểu
 • Áp dụng các phong cách quản lý để kèm cặp và phát triển nhân viên

Kỹ năng kèm cặp nhân viên

 • Sự khác nhau giữa kèm cặp, huấn luyện và cố vấn
 • Quy trình kèm cặp hiệu quả
 • Lập kế hoạch kèm cặp và phát triển nhân viên
 • Các hình thức kèm cặp nhân viên
 • Mô hình kèm cặp EDAC & GROW
 • Giao tiếp và truyền đạt hiệu quả
 • Phản hồi hiệu quả
 • Áp dụng kỹ năng vào các loại nhân viên khác nhau

Kỹ năng phát triển nhân viên

 • Mô hình phát triển năng lực làm việc
 • Các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong từng giai đoạn

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý trong một tổ chức và các kỹ năng cần thiết của cán bộ quản lý
 • Nắm vững phương pháp phân loại nhân viên, quy trình kèm cặp nhân viên
 • Thiết lập tiêu chuẩn kèm cặp và phát triển nhân viên theo yêu cầu năng lực thực hiện công việc
 • Nâng cao hiệu quả công việc thông qua việc hướng dẫn, truyền đạt và phản hồi hiệu quả
 • Thực hiện hiệu quả việc đánh giá và nhận xét sự phát triển của nhân viên

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Khóa học tham khảo

KỸ NĂNG KÈM CẶP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Trí Tuệ Việt

Thời lượng: 02 Ngày

Hotline liên hệ:

 • 0937758118
 • 0906991467