GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa đào tạo Giám đốc nhân sự thực hành

Khóa học giám đốc nhân sự thực hành cung cấp những kiến thức thực tế và rất cần thiết. Để trở thành một nhà giám đốc nhân sự chuyên nghiệp bạn cần nhiều hơn những nghiệp vụ chuyên môn cùng với những suy nghĩ xa hơn những gì nhân viên của bạn có thể nghĩ. Khóa học này sẽ giúp bạn nắm được tổng quát các công việc và giá trị của các nghiệp vụ của một nhà nhân sự làm thường ngày, cùng cung cấp cho bạn những thông tin thực tế đã được cập nhật mới nhất. Để từ đây bạn sẽ có những ý tưởng mới và phương thức hoạt động tốt hơn cho công ty của mình.

Nội dung của khóa học

 • Tổng quan về nghề nhân sự – Hình ảnh Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
 • Xây dựng sơ đồ tổ chức phù hợp nhằm phát huy hiệu quả quản lý, điều hành
 • Xây dựng quy chế điều hành phù hợp
 • Kỹ năng hoạch định mục tiêu, xây dựng KPI theo mô hình BSC và nguyên tắc SMART- Kỹ năng đánh giá thành tích nhân viên
 •  Hệ thống văn bản pháp luật lao động đối với Giám đốc nhân sự
 • Kỹ năng xây dựng nội quy lao động
 • Xây dựng thỏa ước lao động tập thể hài hòa
 • Xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ hiệu quả
 • Nghệ thuật tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp – Kỹ năng thu hút người tài
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Pháp luật lao động – Kỹ năng xử lý kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động
 • Xây dựng chiến lược/kế hoạch nhân sự cho Công ty mới

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9