Tiếng Anh cho nhân sự

TIẾNG ANH CHO NHÂN SỰ Khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho nhân sự Ngành Nhân sự (Human Resources) là một trong những ngành hết sức hấp dẫn trong thị trường lao động Việt Nam. Các vị trí Quản lý Nhân sự trong nhiều Doanh nghiệp nước ngoài thường được trả mức lương...

Khóa thực hành Excel trong quản trị nhân sự

THỰC HÀNH EXCEL Khóa đào tạo thực hành Excel trong quản trị nhân sự Phải khẳng định rằng Excel là công cụ vô cùng mạnh mẽ để tính toán, xử lý và trình bày các bảng tính. Chúng ta không cần tốn giấy mực để phân tích sâu về một sự thật hiển nhiên này. Hiện nay, trong...

Chuyên viên C&B

CHUYÊN VIÊN C&B Đào tạo C&B chuyên nghiệp Phòng nhân sự là bộ phận quan trọng trong một công ty với vai trò thu hút và phát huy tối đa nguồn nhân lực, đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên với doanh nghiệp. Trong đó, chuyên viên C&B được coi là người nắm...

Đào tạo nghề nhân sự

NGHỀ NHÂN SỰ Cung cấp kiến thức nền tảng và cập nhật những xu hướng mới của Quản trị Nhân sự. Phát triển nghề nghiệp là một trong năm yếu tố quan trọng hàng đầu tạo ra sự thỏa mãn trong công việc cho nhân viên và làm cho họ gắn bó hơn với doanh nghiệp. Thế nhưng đa số...

Đào tạo cơ bản cho Trưởng phòng nhân sự

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát hơn, tập trung vào yếu tố quản lý và tổ chức vận hành không còn tập trung nhiều vào nghiệp vụ Nhân sự. Hầu hết các doanh nghiệp đã có phòng Nhân sự, mỗi ngày hàng ngàn doanh nghiệp đang săn tìm những người...