Chức năng này đã có trên phần mềm nhân sự ezhr

Kế từ T1.2021, phần mềm Nhân sự ezHR đã được trang bị chức năng truyền thông nội bộ. Với chức năng này, phòng nhân sự đã có thể gửi các thông tin hữu ích cho nhân viên thông qua App. Đi kèm với chức năng này là bộ thư viện các nội dung tích cực để gửi đi mỗi ngày

Tìm hiểu phần mềm ezHR

Mỗi ngày một câu chuyện tích cực


Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /home/quafaa6e/public_html/wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 157