KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

Khóa đào tạo kỹ năng giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp

Nội dung của khóa học

Tìm hiểu về vấn đề

 • Vấn đề là gì?
 • Phân loại vấn đề
 • Những sai lầm thường gặp trong giải quyết vấn đề

Quy trình giải quyết vấn đề

 • Các bước giải quyết vấn đề
 • Xác định vấn đề
 • Xác định nguyên nhân của vấn đề
 • Tìm giải pháp cho vấn đề

Phương pháp ra quyết định hiệu quả

 • Các công cụ lựa chọn giải pháp
 • Phương pháp ra quyết định hiệu quả
 • Thực thi giải pháp

Lợi ích của khóa học

 • Xác định đúng vấn đề cần giải quyết.
 • Áp dụng qui trình giải quyết vấn đề một cách hệ thống.
 • Nắm vững và áp dụng một số công cụ giải quyết vấn đề.trong xác định vấn đề, truy tìm nguyên nhân, tìm phương pháp giải quyết vấn đề
 • Ra các quyết định hiệu quả dựa trên các công cụ phân tích và ra quyết định
 • Nắm vững và áp dụng vào thực tế phương pháp ra quyết định tập thể

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Khóa học tham khảo

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Trí Tuệ Việt

Thời lượng: 02 Ngày

Hotline liên hệ:

 • 0937758118
 • 0906991467