THỰC HÀNH EXCEL

Khóa đào tạo thực hành Excel trong quản trị nhân sự

Phải khẳng định rằng Excel là công cụ vô cùng mạnh mẽ để tính toán, xử lý và trình bày các bảng tính. Chúng ta không cần tốn giấy mực để phân tích sâu về một sự thật hiển nhiên này.

Hiện nay, trong tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, kế toán, thống kê, sản xuất, bán hàng,… thường xuyên phải sử dụng đến Excel.

Excel hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu nêu trên, đồng thời giúp người dùng giảm thời gian đáng kể, giải quyết những nghiệp vụ phức tạp mà khó có chương trình nào so sánh được với excel. Do vậy mà nhiều người cảm thấy thích sử dụng excel, các bậc “tiền bối” luôn muốn khám phá để đạt được những đỉnh cao của nó.

Nội dung của khóa học

Khái quát về excel, những lợi ích của excel đối với công việc.

Giới thiệu các hàm excel từ cơ bản đến nâng cao bao gồm:

  • Nhóm hàm xử lý chuỗi.
  • Nhóm hàm luân lý.
  • Nhóm hàm ngày và thời gian.
  • Nhóm hàm tham chiếu và dò tìm.
  • Nhóm hàm thống kê.
  • Nhóm hàm số học.
  • Nhóm hàm thông tin, …

Kỹ năng Sử dụng các phím tắt trong excel.

Thực hành sử dụng các hàm liên quan đến nghiệp vụ nhân sự, tiền lương và các bảng tính khác thông qua nhiều tình huống sát thực tế.

Lợi ích của khóa học

Có được những kiến thức liên quan đến công thức tính lương, tính tăng ca, chế độ phép, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền lương làm cơ sở để tính ngừng việc, trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, tăng ca, ngày nghỉ, ngày lễ, cách thiết lập hệ thống trả lương phù hợp với LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI và khả năng tài chính của doanh nghiệp…

Áp dụng được những kiến thức về excel và kiến thức nhân sự để xây dựng danh sách nhân viên (database), bảng chấm công, bảng lương, thuế thu nhập cá nhân, phiếu lương và báo cáo về quỹ lương doanh nghiệp.

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9