Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ Khóa đào tạo kỹ năng quản lý thời gian cho nhân viên trong doanh nghiệp Khóa học cung cấp những kiến thức chuyên sâu và những kỹ năng thực hành thực tế dể giúp cho những cán bộ – nhân viên trong tổ chức nâng cao khả năng quản...

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ Khóa đào tạo kỹ năng thuyết trình, báo cáo công việc trong doanh nghiệp Nội dung của khóa học Tìm hiểu và xây dựng bài thuyết trình Tổng quan về báo cáo Quy trình xây dựng và viết bài thuyết trình bằng powerpoint Cách viết và trình bày...

Kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO Khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên Chương trình dành cho cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao kỹ năng lãnh đạo, truyền cảm hứng, tạo ảnh hưởng động viên nhân viên trong khu vực và chi nhánh mình phụ trách nhằm...

Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH Khóa đào tạo kỹ năng giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp Nội dung của khóa học Tìm hiểu về vấn đề Vấn đề là gì? Phân loại vấn đề Những sai lầm thường gặp trong giải quyết vấn đề Quy trình giải quyết vấn đề Các bước giải...

Chương trình đào tạo quản lý và phát triển nhân viên

KỸ NĂNG KÈM CẶP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN Khóa đào tạo kỹ năng phát triển nhân viên cho các nhà quản lý doanh nghiệp Nội dung của khóa học Tìm hiểu về quản lý – kèm cặp và phát triển nhân viên Vai trò và trách nhiệm của người quản lý tại doanh nghiệp Tìm hiểu về...