TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát hơn, tập trung vào yếu tố quản lý và tổ chức vận hành không còn tập trung nhiều vào nghiệp vụ Nhân sự.

Hầu hết các doanh nghiệp đã có phòng Nhân sự, mỗi ngày hàng ngàn doanh nghiệp đang săn tìm những người làm Nhân sự chuyên nghiệp.  Các Lãnh đạo các doanh nghiệp đang ngày càng yêu cầu Trưởng phòng Nhân sự phải có đủ khả năng để điều hành chức năng nhân sự; tư vấn, tham mưu hiệu quả cho BGD trong quản trị nhân sự. Vì vậy bạn cần phải có những kiến thức thực tiễn để phát triển Nghề Nhân sự chuyên nghiệp.

Nội dung của khóa đào tạo

Khóa đào tạo sẽ mang lại cho người làm nhân sự những kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn và thực tế nhất, giúp nắm vững kiến thức và kỹ năng để đảm nhiệm thành công một cách vượt trội vị trí Trưởng phòng nhân sự và chuẩn bị để vươn xa hơn nữa.

 • Chân dung Trưởng phòng Nhân sự
 • Lập kế hoạch nguồn nhân lực và tổ chức nhân sự
 • Đánh giá năng lực và thu hút nhân tài
 • Quản trị và phát triển nhân tài
 • Quản trị hiệu quả lương thưởng
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Quản trị rủi ro pháp lý trong quan hệ lao động 2 buổi
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động nhân sự

Lợi ích của khóa đào tạo

 • Hiểu được vai trò, trách nhiệm của Trưởng phòng Nhân sự trong công tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệp,
 • Lựa chọn được giải pháp, xây dựng, tổ chức vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp phù hợp với nền tảng quản trị nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Đo lường, đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp, tham vấn, hoạch định, và tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty.


ezHR App