Khóa đào tạo CEO IN ACTION (CIA)

CEO IN ACTION Khóa đào tạo đặc biệt dành cho chủ doanh nghiệp CEO In Action (CIA) là khóa huấn luyện ĐẶC BIỆT dành cho các chủ doanh nghiệp SMEs, các doanh nghiệp Start –up (1 năm trở lên) mong muốn học hỏi quy trình, mô hình và công thức xây dựng & phát triển...

Chuyên đề thu hút nhân tài

THU HÚT NHÂN TÀI Khóa đào tạo tuyển dụng và giữ chân nhân tài Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và sôi động của thị trường lao động, công việc tuyển dụng luôn là vấn đề nhức nhối và chiếm nhiều thời gian nhất của Phòng Nhân sự. Có vẻ như gánh nặng về nguồn nhân lực của...

Đào tạo giám đốc điều hành

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Chương trình đào tạo giám đốc điều chuyên nghiệp Mỗi Doanh nghiệp/Tổ chức phải nỗ lực chứng minh được mình là tối đa về (chất lượng/chi phí), về (năng lực phổ cập sản phẩm/mức độ phổ dụng nhu cầu), về (cảm nhận giá trị sử dụng sản phẩm/Tổng thể các...

Tiết kiệm chi phí trong sản xuất

TIẾT KIỆM CHI PHÍ Các giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí trong sản xuất Chi phí sản xuất là một trong những yếu tố lớn nhất quyết định đến lợi nhuận và giá thành sản phẩm, đồng thời việc cắt giảm chi phí có thể làm giảm được giá thành sản phẩm, từ đó tăng doanh thu và...