TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Các giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí trong sản xuất

Chi phí sản xuất là một trong những yếu tố lớn nhất quyết định đến lợi nhuận và giá thành sản phẩm, đồng thời việc cắt giảm chi phí có thể làm giảm được giá thành sản phẩm, từ đó tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất dễ bị vấn đề thiếu vốn “đè bẹp”. Điều này một lần nữa khẳng định rằng vấn đề cắt giảm chi phí được xem như một giải pháp tối ưu trong giai đoạn hiện nay.

Công việc tiết kiệm chi phí trong kinh doanh, sản xuất là vấn đề mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng quan tâm, tuy nhiên ít có doanh nghiệp nào cũng biết cách cắt giảm chi phí sao cho hiệu quả.
Một số tìm cách giảm đều mọi khoản chi tiêu, số khác lại nhắm vào khu vực tiêu hao nhất. Những cách làm này chỉ có tác động trong ngắn hạn và sẽ gây hại cho vị thế và tăng trưởng về lâu dài của công ty.

Nội dung của khóa học

1. Chi phí sản xuất ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh?

 • Khó bán hàng.
 • Lợi nhuận không đạt theo yêu cầu.
 • Không cạnh tranh được giá bán với các đối thủ.
 • Không đủ tiền cho các hoạt động Marketing.
 • Thị phần ngày càng giảm.

2. Nguyên nhân gây cho chi phí sản xuất tăng

 • Bố trí lao động không hợp lý
 • Định biên và định mức lao động không sát thực tế.
 • Chuyển đổi sản phẩm liên tục
 • Sản phẩm không đạt chất lượng tăng cao.
 • Điều hành quản lý.
 • Chi phí tái chế tăng.
 • Bố trí kế hoạch sản xuất không hợp lý.
 • Máy móc thiết bị hoạt động chưa hết công suất.

3. Kinh nghiệm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất

 • Chủ động trong việc bố trí kế hoạch sản xuất.
 • Tối ưu hóa vận hành thiết bị.
 • Hạn chế thấp nhất tái chế sản phẩm.
 • Định mức lao động từng khâu thật chính xác.
 • Huấn luyện đào tạo thường xuyên công nhân.
 • Cải tiến liên tục thiết bị.
 • Tiết kiệm nguyên vật liệu.
 • Giảm hao hụt nguyên vật liệu tối đa.
 • Tuân thủ đúng quy trình vận hành thiết bị và quy trình sản xuất.

4. Ghi nhận các số liệu hàng ca

 • Tỉ lệ tái chế sản phẩm.
 • Tỉ lệ các sản phẩm không đạt phải xử lý lại.
 • Hao hụt định mức nguyên vật liệu
 • Hiệu suất vận hành thiết bị
 • Năng suất thiết bị và năng suất lao động
 • Năng lượng sự dụng

5. Tiêu chuẩn đánh giá

 • Năng suất thiết bị và năng suất lao động > 85%
 • Hao hụt định mức nguyên vật liệu dưới qui định của công ty cho phép
 • Tỉ lệ tái chế sản phẩm < 1%
 • Tỉ lệ các sản phẩm không đạt phải xử lý lại < 3%.
 • Năng lượng tiêu hao/sản phẩm dưới tiêu chuẩn của công ty qui định

Lợi ích của khóa học

 • Nhận biết và xác định được các yếu tố liên quan đến chi phí trong sản xuất.
 • Xác định được các chi phí chính cần khắc phục để tối đa chi phí sản xuất.
 • Hiểu và áp dụng được các giải pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
 • Giao lưu với những người cùng có nỗi trăn trở về: Làm thế nào phát hiện các yếu tố làm ảnh hưởng đến chi phí trong sản xuất? Các giải pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.
 • Được chia sẻ kinh nghiệm thành công, thất bại trong phát hiện các yếu tố gây ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của các Doanh nghiệp cùng tham gia Hội thảo.
 • Nhận diện những khó khăn, thuận lợi khi đưa ra các giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.
 • Chia sẻ những khó khăn của Doanh nghiệp để cùng thảo luận giải pháp.

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9