"Bắt kịp làn sóng mới về chuyển đổi nhân sự"

🔰 70% CEO mong muốn các Giám đốc Nhân sự (CHRO) trở thành nhân vật chủ chốt trong chiến lược doanh nghiệp, nhưng chỉ 55% cho rằng CHRO đang đáp ứng kỳ vọng này. Nhiều giám đốc nhân sự vẫn chưa sẵn sàng để tiếp cận với những trách nhiệm lớn hơn. Trên thực tế, chỉ có 20% trong số Fortune 250 CHRO có kinh nghiệm ngoài chức năng Nhân sự.

🔰 HR đã trải qua nhiều làn sóng chuyển đổi trong lịch sử.Từ sau thế chiến 2, khi sản xuất thống trị ngành công nghiệp với tưduy quản trị nhân sự trọn đời, cho đến thập niên 90 vể sau với xu hướng tuyển dụng linh hoạt dần thay thế cho công thức phát triển và thăng cấp nội bộ. Và gẩn đây nhất là sự thay đổi và phát triển của chức năng nhân sự, từ việc tập trung vào kiểm soát và quản trị sang tập trung vào trải nghiệm của nhân viên (Employee Experience).

🔰 Nhiều chuyên gia nhận định, làn sóng tiếp theo của sự chuyển đổi trong ngành nhân sự sẽ bao hàm trọn vẹn hơn chức năng hỗ trợ và cấu trúc “Doanh nghiệp tương lai”.

Sự chuyển đổi này sẽ diễn ra càng mạnh mẽ khi đặt trong một thời đại mà đổi mới liên tục là chiến lược hoạt động trọng tâm của doanh nghiệp, chứ không chỉ là hoạt động phụ bổ sung. Các Giám đốc Nhân sự buộc phải đương đầu với những tư duy và tri thức khác biệt so với những gì họ từng học tập, hay kinh nghiệm trải qua trong chỉ một vài năm về trước.

Chương trình đào tạo “CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp” được thiết kế để đồng hành cùng Doanh nghiệp vượt qua làn sóng mới của thời đại, cũng như cung cấp lời giải cho bài toán quản trị nhân sự cho bối cảnh Việt Nam hiện tại.

Khóa học giúp các CHRO cũng như các nhà quản trị, quản lý xây dựng các chiến lược nhân sự phù hợp, góp phẩn đưa doanh nghiệp phát triển và chuyển mình từ thời đại công nghiệp sang thời đại kết nối trong tương lai.

👉 Hiểu được điều này, chúng tôi đã thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo “CHRO-Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp”.

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay;
  • Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; Và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.
  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp;
  • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Nội dung download các khóa học

Download để xem chi tiết

Download

Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /home/quafaa6e/public_html/wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 157