NGHỀ NHÂN SỰ

Cung cấp kiến thức nền tảng và cập nhật những xu hướng mới của Quản trị Nhân sự.

Phát triển nghề nghiệp là một trong năm yếu tố quan trọng hàng đầu tạo ra sự thỏa mãn trong công việc cho nhân viên và làm cho họ gắn bó hơn với doanh nghiệp. Thế nhưng đa số các doanh nghiệp đều chưa đầu tư đúng mức cho việc xây dựng một lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên để gìn giữ nguồn lực sau chuỗi ngày vất vả tìm kiếm, săn lùng và mời bằng được các ứng viên về Công ty làm việc.

Việc tham gia vào các Khóa đào tạo nghề nhân sự sẽ giúp nhân viên tự tin triển khai kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho cả hệ thống Công ty. Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong ngắn và dài hạn.

Nội dung khóa đào tạo

1. Quản trị nguồn nhân lực và vai trò của nhân viên nhân sự trong tổ chức 

 • Tổng quan về tổ chức doanh nghiệp.
 • Chiến lược doanh nghiệp và quản trị nguồn nhân lực.
 • Các chức năng cơ bản của quản trị nhân sự.
 • Mô hình tổ chức bộ máy nhân sự.
 • Con đường sự nghiệp nhân sự.

2. Tuyển chọn nhân sự

 • Nhận yêu cầu tuyển dụng,
 • Lập thông báo tuyển dụng, tìm nguồn, sàng lọc,
 • Tổ chức thực hiện đánh giá ứng viên, thông báo kết quả, lập thư mời nhận việc,
 • Tổ chức hội nhập, theo dõi nhật trình thử việc, thông tin lập tính lương và chế độ chính sách trong thời gian thử việc,
 • Tổ chức đánh giá thử việc, chuyển thông tin, hồ sơ nhân viên để lập hợp đồng lao động/kết thúc thử việc.

3. Quản lý nhân sự

 • Quản lý hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm của CNV toàn Công ty bao gồm (Danh sách nhân viên đang làm việc, mới tuyển, thôi việc)
 • Lập danh sách theo biểu mẫu, cập nhật khi phát sinh theo thứ tự thời gian, lưu hồ sơ NV trong theo bộ phận và mã số nhân viên.
 • Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thực hiện các thủ tục công bố thông tin có liên quan và lưu hồ sơ nhân viên.

4. Tiền lương và chế độ chính sách

 • Thực hiện theo dõi ngày giờ công, các dạng nghỉ, tổng hợp ngày giờ công làm việc (làm việc, công tác, ca 3, tăng ca, khác), các dạng nghỉ (lễ, tết phép, việc riêng có lương, việc riêng không lương, ốm, không phép, dài hạn,… ) cho nhân viên.
 • Thực hiện lập tính lương.

5. Bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân

 • Thực hiện báo tăng, giảm, lập quyết toán bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên, chốt sổ với các trường hợp thôi việc, tiếp nhận thông tin lập hồ sơ đề nghị thanh toán, theo dõi và thực hiện thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, tai nạn/khác cho nhân viên.
 • Thực hiện lập tính thuế thu nhập cá nhân.

6. Quản lý hiệu quả công việc

 • Tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công việc, năng lực nhân viên, và thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả.
 • Đề xuất các phương án, chương trình thưởng lễ, tết, trợ cấp nhằm động viên tinh thần nhân viên.

7. Tổ chức đào tạo & Phát triển trong doanh nghiệp

 • Lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục cho NV đi đào tạo.
 • Tổ chức đào tạo tại công ty (nội bộ/bên ngoài), lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của NV, chương trình đào tạo được thực hiện tại công ty,
 • Theo dõi tổng hợp kết quả ứng dụng, đánh giá hiệu quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo.
 • Tiếp nhận thông tin, thực hiện các thủ tục và theo dõi các chương trình, hoạt động phát triển nhân viên.

8. Kỉ luật lao động và quản lý thôi việc

 • Triển khai thực hiện và kiểm soát quá trình tuân thủ nội quy quy định và tổ chức xử lý kỷ luật theo đúng nội quy lao động và quy định của pháp luật
 • Tiếp nhận thông tin, xử lý, theo dõi bàn giao công việc, thanh toán chế độ khi thôi việc, lưu hồ sơ nhân viên.

9. Tổng kết

 • Hệ thống biểu mẫu nhân sự.
 • Trò chuyện, giải đáp thắc mắc cùng chuyên gia.
 • Làm kiểm tra cuối khóa

Lợi ích của khóa học

 • Giúp nhân viên hiểu được chức năng, nhiệm vụ của phòng Nhân sự và nhận ra được vai trò, trách nhiệm của Nhân viên Nhân sự trong tổ chức;
 • Biết cách thực hành các công việc chuyên môn nhân sự thực tế trên quy trình, biểu mẫu, công cụ thực tế áp dụng tại Doanh nghiệp theo mô phỏng công việc, tình huống cần giải quyết thực tế;
 • Có được kỹ năng thực hành công việc chuyên môn trên máy tính để nâng cao khả năng giải quyết công việc, xử lý cơ sở dữ liệu, thống kê, tổng hợp và phân tích thông tin, số liệu, báo cáo;
 • Cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến từng phần hành công việc, thực hiện được những nghiệp vụ nhân sự đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với các quy định của Pháp luật và cân bằng giữa yêu cầu công việc và nhu cầu của Người lao động;
 • Khám phá bản thân, định hướng và phát triển sự nghiệp cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn nhân sự tại doanh nghiệp.

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9