QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Khóa đào tạo dành cho chủ doanh nghiệp và giám đốc doanh nghiệp

Khóa đào tạo cung cấp cho chủ doanh nghiệp những Khái niệm về chiến lược kinh doanh và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
Cung cấp những kiến thức và kỹ năng bao gồm: Tìm hiểu về chiến lược kinh doanh, Xây dựng đinh hướng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Xác lập mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp để định hướng cho công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Tìm hiểu về chiến lược kinh doanh

 • Chiến lược Kinh Doanh là gì ?
 • Các sai lầm khi nói về chiến lược
 • Các loại chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Các yếu tố của một bản chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Định hướng chiến lược kinh doanh

 • Mc Namee: 7 loại chiến lược
 • Michael Porter: 3 loại chiến lược cạnh tranh đặc thù
 • Fred R.David – Francis Marion University – USA: 14 loại chiến lược đặc thù

Xây dựng mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp

 • 3 yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh
 • Xác lập cấu trúc kinh doanh của doanh nghiệp: Marketing Đẩy hay Kéo
 • Xác lập mô hình tổ chức kinh doanh: Tập trung hay phân tán
 • 7 thành phần của một mô hình kinh doanh

Thiết lập chiến lược kinh doanh

 • Quy trình thiết lập Chiến lược Kinh Doanh cho doanh nghiệp
 • Xác định Mission, Vision và goals
 • Lợi thế cạnh tranh
 • Các công cụ phân tích để thiết lập chiến lược

Triển khai chiến lược kinh doanh

 • Thực thi chiến lược Kinh Doanh
 • Triển khai chiến lược kinh doanh cấp độ chức năng

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu rõ về khái niệm cơ bản và các yếu tố của chiến lược kinh doanh
 • Xây dựng được các yêu tố quan trong của chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp của chính mình
 • Xác lập mô hình kinh doanh ổn định qua từng giai đoạn và là nền tảng cho công tác tái cấu trúc và đầu tư tài chính cho doanh nghiệp
 • Nắm vững cách phân tích thông tin qua công cụ 5 Forces Model, BCG và SWOT
 • Áp dụng thực thi chiến lược kinh doanh cho mô hình doanh nghiệp

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Khóa học tham khảo

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Thời lượng: 02 ngày

Hotline liên hệ:

 • 0937758118
 • 0906991467