TIẾNG ANH CHO NHÂN SỰ

Khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho nhân sự

Ngành Nhân sự (Human Resources) là một trong những ngành hết sức hấp dẫn trong thị trường lao động Việt Nam. Các vị trí Quản lý Nhân sự trong nhiều Doanh nghiệp nước ngoài thường được trả mức lương rất cao vì Doanh nghiệp nhận thấy con người là yếu tố quyết định đến sự phát triển của một tổ chức. Nếu bạn thực sự muốn có những bước đột phá xa hơn trong sự nghiệp của mình đặc biệt là mong muốn TĂNG LƯƠNG thì tiếng Anh chính là một yếu tố quyết định cực kì quan trọng.

Nội dung của khóa học

  • Cách nhớ nhanh Từ vựng trong ngành Nhân sự.
  • Học kèm về ngữ pháp, chỉnh sửa phát âm theo chuẩn Anh – Mỹ.
  • Giáo trình được thiết kế với các tình huống thực tế dành RIÊNG cho ngành Nhân sự.

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9