Chuyên viên C&B

CHUYÊN VIÊN C&B Đào tạo C&B chuyên nghiệp Phòng nhân sự là bộ phận quan trọng trong một công ty với vai trò thu hút và phát huy tối đa nguồn nhân lực, đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên với doanh nghiệp. Trong đó, chuyên viên C&B được coi là người nắm...

QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC Khóa học Chuyên viên quản trị nguồn vốn nhân lực sẽ giúp học viên Quản trị nguồn vốn nhân lực một cách hiệu quả. GIỚI THIỆU VỀ BCC LUÔN TIÊN PHONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là đơn vị hàng đầu trong...

Chuyên đề thu hút nhân tài

THU HÚT NHÂN TÀI Khóa đào tạo tuyển dụng và giữ chân nhân tài Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và sôi động của thị trường lao động, công việc tuyển dụng luôn là vấn đề nhức nhối và chiếm nhiều thời gian nhất của Phòng Nhân sự. Có vẻ như gánh nặng về nguồn nhân lực của...