ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Khóa đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá năng lực

Là một nhân viên nhân sự chắc hẳn bạn đã gặp phải những vấn đề như phàn nàn về chính sách lương, thưởng, đãi ngộ, dư thừa và thiếu hụt nguồn nhân lực, giải quyết các mối quan hệ nội bộ phức tạp, tìm kiếm và phát triển nhân tài cho doanh nghiệp. Những vấn đề này xảy ra do bạn chưa biết cách xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực của nhân viên trong doanh nghiệp.

Các khóa học đào tạo về chuyên đề đánh giá năng lực sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ và xây dựng một hệ thống đánh giá hiệu quả đề giải quyết triệt để những vấn đề trong đánh giá và quản lý nhân sự.

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC

1. Xây dựng hệ thống các chức danh:

 • Xác định cơ cấu tổ chức.
 • Xây dựng khung năng lực dựa trên hệ thống chức danh.
 • Đọc hiểu mô tả công việc của từng chức danh.

2. Xây dựng từ điển năng lực:

 • Xây dựng từ điển năng lực quản lý.
 • Xây dựng từ điển năng lực chuyên môn.
 • Xây dựng từ điển năng lực bổ trợ.
 • Xây dựng từ điển năng lực chung.
 • Xây dựng và định nghĩa chuẩn năng lực

3. Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí:

 • Sắp xếp các vị trí theo nhóm quản lý, không quản lý.
 • Xác định cấp độ năng lực cho từng vị trí chức danh.
 • Xác định mức độ quan trọng của từng năng lực cho từng chức danh.
 • Xác định điểm chuẩn năng lực cho từng vị trí.

4. Đánh giá năng lực từng cá nhân:

 • Xây dựng phương pháp và công cụ đánh giá năng lực (bài test, phỏng vấn…).
 • Phương pháp triển khai đánh giá năng lực cá nhân.
 • Cập nhật số liệu lên phần mềm đánh giá năng lực.
 • Phân tích dữ liệu đánh giá năng lực.

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9