KHÓA HỌC

"XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC"
Học phí: 3,000,000 VND
Ngày khai giảng: 25 – 05 – 2019
Giờ học: 8h30 – 16h30
Ngày học: Thứ T7 – CN
Thời lượng: 04 Buổi
Địa điểm: BMG Business Training: Tầng 3 – 596 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp.HCM

KHÓ KHĂN CỦA MỘT NGƯỜI NHÂN SỰ GẶP PHẢI:

 • Gặp phải những phàn nàn về chính sách lương, thưởng, đãi ngộ.
 • Dư thừa và thiếu hụt nguồn nhân lực.
 • Hài hoà các mối quan hệ nội bộ phức tạp.
 • Tìm kiếm và phát triển nhân tài.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Xây dựng hệ thống các chức danh:

 • Xác định cơ cấu tổ chức.
 • Xây dựng khung năng lực dựa trên hệ thống chức danh.
 • Đọc hiểu mô tả công việc của từng chức danh.

2. Xây dựng từ điển năng lực:

 • Xây dựng từ điển năng lực quản lý.
 • Xây dựng từ điển năng lực chuyên môn.
 • Xây dựng từ điển năng lực bổ trợ.
 • Xây dựng từ điển năng lực chung.
 • Xây dựng và định nghĩa chuẩn năng lực

3. Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí:

 • Sắp xếp các vị trí theo nhóm quản lý, không quản lý.
 • Xác định cấp độ năng lực cho từng vị trí chức danh.
 • Xác định mức độ quan trọng của từng năng lực cho từng chức danh.
 • Xác định điểm chuẩn năng lực cho từng vị trí.

4. Đánh giá năng lực từng cá nhân:

 • Xây dựng phương pháp và công cụ đánh giá năng lực (bài test, phỏng vấn…).
 • Phương pháp triển khai đánh giá năng lực cá nhân.
 • Cập nhật số liệu lên phần mềm đánh giá năng lực.
 • Phân tích dữ liệu đánh giá năng lực.