KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên

Chương trình dành cho cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao kỹ năng lãnh đạo, truyền cảm hứng, tạo
ảnh hưởng động viên nhân viên trong khu vực và chi nhánh mình phụ trách nhằm nâng cao tinh thần nhân viên và gia tăng hiệu quả hoạt động.

Nội dung của khóa học

Tìm hiểu về quản lý và lãnh đạo

 • Lãnh đạo là gì?
 • Vai trò và trách nhiệm của người Lãnh đạo
 • So sánh Quản lý và Lãnh đạo
 • Tố chất của người lãnh đạo

Phong cách lãnh đạo và áp dụng lãnh đạo nhân viên

 • Phong cách và hành vi của lãnh đạo
 • Khám phá phong cách lãnh đạo của bạn
 • Phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất ? Tại sao?
 • Quyền lực của lãnh đaọ
 • Phân loại nhân viên

Kỹ năng tạo ảnh hưởng

 • Làm thế nào để tạo ảnh hưởng lên người khác
 • Áp dụng tạo ảnh hưởng lên Sếp, nhân viên và khách hàng

Kỹ năng tham vấn và thuyết phục

 • Khái niệm về tham vấn
 • Quy trình tham vấn
 • Áp dụng vào tình huống thực tế
 • Thuyết phục là gì ?
 • Thuyết phục và sai khiến

Kỹ năng truyền cảm hứng và động viên nhân viên

 • Khái niệm về truyền cảm hứng và động viên nhân viên
 • Truyền cảm hứng cho người khác hiệu quả
 • Lý thuyết về động viên

Lợi ích của khóa học

 • HIểu rõ về quản lý và lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo và quyền lực của người lãnh đạo
 • Phân loại nhân viên và áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp
 • Nắm vững phương pháp tạo ảnh hưởng và cách áp dụng vào thực tế
 • Áp dụng phương pháp tham vấn (conselling) hiệu quả để giúp nhân viên phục hồi tinh thần
 • Nâng cao kỹ năng truyền cảm hứng và động viên để nâng cao tinh thần cho nhân viên

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Khóa học tham khảo

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO & ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Trí Tuệ Việt

Thời lượng: 02 Ngày

Hotline liên hệ:

 • 0937758118
 • 0906991467