Chuyên đề KPI

Khóa học quản trị nguồn vốn nhân lực sẽ giúp Quản trị nguồn vốn nhân lực một cách hiệu quả.

KPI – cụm từ này dường như đã trở nên khá quen thuộc đối với những người quản lý, đặc biệt là những người làm trong nghề Nhân sự, và cụm từ này cũng đã ít nhiều từng gây đau đầu cho các bạn??? Làm sao để xây dựng được 1 hệ thống đánh giá KPI cho hiệu quả và dễ triển khai? có lẽ đó là điều mà mọi nhà quản lý và Nhân sự đều rất quan tâm…

Để xây dựng và quản trị KPI hiệu quả, cần phải có một cái nhìn đúng, từ đó làm chính xác đồng thời xây dựng một công cụ đo lường, giám sát hiệu quả. Thì KPI mới phát huy tối ưu tác dụng của nó.

Vì vậy các khóa đào tạo chuyên đề KPI ra đời để chia sẻ và là kim chỉ nam đối với các Giám Đốc/Trưởng Phòng Nhân Sự, Quản lý các phòng ban và Chủ Doanh nghiệp. Trong việc làm chủ công cụ quyền năng này!

Nội dung của khóa học

Phần 1: Quản trị mục tiêu/ KPIs trong tổ chức

 • Mục đích & mục tiêu.
 • Các cấp độ mục tiêu & nhận biết các cấp độ quản trị mục tiêu.
 • Tầm quan trọng của việc quản trị mục tiêu.
 • Hiểu về KPIs – Phạm vi, mục đích và lợi ích khi sử dụng.
 • Những sai lầm cần tránh khi triển khai KPIs.

Phần 2: Xây dựng hệ thống KPIs

 • Lược đồ triển khai KPIs.
 • Nguyên tắc xây dựng KPIs & cách thức thiết lập KPIs hiệu quả.
 • Xây dựng mục tiêu/ KPIs Công ty theo định dạng BSC.
 • Thiết lập mục tiêu/ KPIs Đơn vị (phân rã từ mục tiêu Công ty) & hệ thống tỉ trọng khi thiết lập KPIs Đơn vị.
 • Thiết lập mục tiêu/ KPIs Cá nhân.

Phần 3: Đánh giá KPIs và vận dụng vào công tác quản trị nguồn nhân lực

 • Nguyên tắc đánh giá KPIs.
 • Thang điểm đo lường thực hiện KPIs.
 • Đánh giá KPIs Cá nhân, Đơn vị, Tổ chức.
 • Vai trò của các thành phần trong việc thực thi KPIs.
 • Vận dụng kết quả đánh giá KPIs vào công tác quản trị nguồn nhân lực.

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu rõ giá trị của việc quản trị KPIs theo BSC.
 • Nắm bắt nguyên lý xây dựng và đánh giá KPIs.
 • Vận dụng trong công tác xây dựng và đánh giá KPIs Cá nhân/ Đơn vị/ Tổ chức.

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9