CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ

CEO - Giám đốc toàn diện

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC

STT CÁC KHÓA HỌC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP LỊCH HỌC GIỜ HỌC
1 CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (32b) Thứ 2, 3 18h00-21h00
2 MMM – Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung (12b) Thứ 4, 5 18h00-21h00
3 Giám đốc toàn diện (CEO toàn diện) Thứ 7, CN 08h30-16h30
STT CÁC KHÓA HỌC VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LỊCH HỌC GIỜ HỌC
4 CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp (24b) Thứ 2, 3 18h00-21h00
5 Phân tích báo cáo tài chính (04b) Chưa có lịch
6 Tài chính dành cho các nhà quản trị ko chuyên (04b) Thứ 2, 3, 4, 5 18h00-21h00
7 Quản trị dòng tiền (02b) Thứ 6, 7 18h00-21h00
8 Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho doanh nghiệp (02b) Chưa có lịch
STT CÁC KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ LỊCH HỌC GIỜ HỌC
9 CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp (24b) Thứ 2, 3 18h00-21h00
10 Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng (02b) CN 08h30-16h30
11 Nhân tướng học trong quản trị nhân sự (02b) Thứ 6, 7 18h00-21h00
12 Sử dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc Thứ 7, CN 08h30-16h30
STT CÁC KHÓA HỌC VỀ KINH DOANH, MARKETING, BÁN HÀNG LỊCH HỌC GIỜ HỌC
13 CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp (24b) Thứ 6, 7 18h00-21h00
14 CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp Thứ 6, 7 18h00-21h00
15 Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp (08b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
16 Kỹ năng bán hàng hiệu quả (04b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
17 Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp (08b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
18 Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp (08b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
19 Kỹ năng bán hàng qua điện thoại (02b) Thứ 6, 7 08h30-16h30
20 Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại (04b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
STT CÁC KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT LỊCH HỌC GIỜ HỌC
21 CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp (24b) Chưa có lịch
22 Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp (24b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
23 Nghiệp vụ quản lý kho (04b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
STT CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG KHÁC LỊCH HỌC GIỜ HỌC
24 Nghệ thuật thương lượng và đàm phán (02b) Thứ 2, 3 18h00-21h00
25 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả (02b) Thứ 2, 3 18h00-21h00
26 Kỹ năng làm việc hiệu quả (03b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
27 Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp (04b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
28 Quản trị và thu hồi công nợ (04b) Thứ 7, CN 08h30-16h30
29 Đào tạo giảng viên nội bộ (08b) Thứ 2, 3, 4, 5 08h30-16h30

Download chương trình chi tiết

(Download để xem chi tiết)

Paste your AdWords Remarketing code here