• Xây dựng
 • Quản lý
 • Phát triển kênh phân phối của doanh nghiệp

Hệ thống phân phối giống như những huyết mạch giữ vai trò quyết định trên con đường chinh phục thị trường của doanh nghiệp. Bởi hệ thống phân phối đảm trách đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp, đảm bảo sự thông suốt của hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính chủ động trong kinh doanh và chứng minh sự hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, muốn xây dựng những huyết mạch mạnh thì nhất thiết phải có phương pháp, vừa mang tính khoa học, vừa đòi hỏi cả một nghệ thuật khéo léo và sáng tạo.

Khóa học Giám đốc kênh phân phối sẽ giúp những nhà Quản lý giải quyết ngay vấn đề thực tế về bán hàng và kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp Doanh nghiệp xây dựng được những hệ thống phân phối lớn mạnh trước thực tế việc xây dựng hệ thống phân phối chưa bao giờ là điểm mạnh của đa số doanh nghiệp Việt Nam so với thế giới.

P1 Chiến lược kinh doanh & chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp
(Bạn đã có chiến lược chưa)
 • 3 câu hỏi kinh điển: Cái gì, Bao nhiêu, Cho ai
 • 3 Chiến lược cạnh tranh của Michael Porter
 • Phân tích 5 lực lượng tác động tới doanh nghiệp
P2 Mô hình kinh doanh và chiến lược tiếp cận thị trường
(Công thức tạo ra thị thường)
 • Các yếu tố mô hình kinh doanh: mô hình và áp dụng
 • Chiến lược đại dương xanh? Bạn chọn đỏ hay xanh?
 • 3 yếu tố cốt lõi trong chiến lược tiếp cận thị trường.
P3 Nâng cao hiệu quả kênh tiếp cận thị trường hiện tại
(Đánh giá và giải pháp)
 • 3 vai trò của kênh – tiếp cận thị trường
 • 8 chức năng của kênh – Mô hình và áp dụng
 • Thực hành đánh giá kênh tiếp cận thị trường hiện tại
P4 Chiến lược giữ chân thị trường hiện tại – khách hàng hiện hữu
(Thị trường hiện tại của bạn)
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu: Data, Data và Data
 • 6 bước triển khai CRM phân tích
 • CRM tương tác – xây dựng mối quan hệ khách hàng
P5 Xây dựng kênh tiếp cận thị trường mới – tiếp cận khách hàng mới
(Thị trường tương lai của bạn)
 • 4 bước xây dựng kênh tiếp cận thị trường
 • Phương pháp xác định khách hàng mục tiêu
 • Xây dựng kênh cho doanh nghiệp bạn
P6 Kênh truyền thống: quản lý và phát triển
(Cánh tay nối dài của bạn)
 • Kênh nhà phân phối, đại lý, cửa hàng
 • Đàm phán, lựa chọn thành viên trong kênh
 • Đào tạo, đánh giá thành viên kênh và xung đột kênh
P7 Kênh hiện đại của doanh nghiệp: xây dựng và cải tiến
(Kênh của bạn thời 4.0)
 • Kênh online, telesales, hợp tác, môi giới…
 • Logistic – hậu cần, Thông tin – info và xúc tiến – promo
 • Giải pháp để nâng cao hiệu quả kênh – giảm chi phí
P8 Quản lý hàng hoá trong chiến lược tiếp cận thị trường
(Logsitics của bạn và kênh)
 • Thiết lập tồn kho tối ưu: Công thức ICO
 • Xuất – Nhập – Tồn: Chất lượng hàng hoá trong kênh
 • Phương pháp giao hàng – lắp đặt – dịch vụ
P9 Quản lý dòng tiền – công nợ trong kênh
(Cash flow của bạn và kênh)
 • Quản lý dòng tiền hiệu quả trong kênh
 • Quy trình quản lý công nợ – 7 bước hiệu quả
 • 6 cấp độ đàm phán nợ trong kênh
P10 Sự thay đổi & điều chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường
(Dẫn dắt hay chấp nhận)
 • Thị trường – luôn thay đổi – Mô hình PESTEL
 • 8 bước dẫn dắt sự thay đổi: mô hình và áp dụng
 • Điều chỉnh & thay đổi chiến lược tiếp cận thị trường
 • Xây dựng được chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp với chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh từ sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Đánh giá được hiệu quả của hệ thống kênh phân phối hiện tại của doanh nghiệp. Đưa ra được giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối hiện tại.
 • Xây dựng được kênh phân phối mới phù hợp với thị trường giai đoạn 4.0. Hệ thống kênh phân phối mới tiếp cận được thị trường mới, nhóm khách hàng mục tiêu mới.
 • Kết hợp với hệ thống kênh của doanh nghiệp, thực hiện chiến lược giữ chân khách hàng trung thành – quản trị được các mối quan hệ với khách hàng lớn.
 • Nâng cao khả năng đàm phán, lựa chọn, đánh giá hệ thống kênh phân phối truyền thống.
 • Triển khai được hệ thống kênh phân phối hiện đại – kênh telesales, kênh online. Triển khai việc quản lý thông tin, xúc tiến và hậu cần có hiệu quả.
 • Thiết lập được tồn kho tối ưu, phương án vận chuyển hàng hoá hiệu quả. Giảm chi phí vận hành kênh.
 • Quản lý được dòng tiền, công nợ và đàm phán thu nợ hiệu quả.
 • Thay đổi được mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp.
 • Dẫn dắt được hệ thống phân phối thay đổi cho phù hợp với chiến lược mới, thị trường mới và sản phẩm mới của doanh nghiệp.
 • Giám đốc kênh của doanh nghiệp, đây là đối tượng phù hợp nhất.
 • CEO – chủ doanh nghiệp nhỏ – trực tiếp phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
 • Giám đốc Kinh doanh – thường là phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
 • Giám đốc Marketing – thường là phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
 •  Trưởng phòng kinh doanh.

Nội dung download các khóa học

Download để xem chi tiết

Download


Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /home/quafaa6e/public_html/wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 157