Chuyên đề lương 3P

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P

Trả lương 3P là phương pháp đang được áp dụng tại rất nhiều công ty tại Việt Nam. Mục tiêu của 3P là hướng tới đảm bảo sự công bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động. Các khóa đào tạo về chuyên đề lương 3P sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về mô hình lương và cách áp dụng mô hình hiệu quả.

Những câu hỏi thường gặp về hệ thống lương 3P

 • Mất thời gian kiểm tra bảng công, mất thời gian quản lý nghỉ phép, đăng ký, tổng kết?
 • Mất thời gian làm báo cáo lương, phiếu lương?
 • Làm sao để xây dựng hệ thống lương thưởng hiệu quả?
 • Làm sao xác định quỹ lương?

Những khó khăn khi xây dựng hệ thống lương 3P

 • Các yếu tố đánh giá mang tính cảm tính.
 • Nhân viên đánh giá một cách qua loa, không quan tâm.
 • Thiếu các công cụ, biểu mẫu để đánh giá.

Nội dung của khóa học

 • Chia sẻ những khó khăn trong việc xây dựng Thang bảng lương, thưởng.
 • Cùng tìm hiểu một số nguyên tắc trong việc xây dựng hệ thống Lương 3P.
 • Chia sẻ các cách xây dựng lương thưởng mà mỗi Phụ trách Nhân sự đang áp dụng.
 • Giải đáp những câu hỏi thường gặp về hệ thống lương 3P

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9