KỸ NĂNG TƯ VẤN BÁN HÀNG

Đào tạo các kỹ năng tư vấn bán hàng cho chuyên viên kinh doanh

Các khóa đào tạo kỹ năng tư vấn bán hàng được tổ chức nhằm cung cấp cho nhân viên bán hàng những kỹ năng thực hành về tư vấn bán hàng chuyên nghiệp trong môi trường thực tế tại doanh nghiệp.

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng bao gồm: Kỹ năng hiểu tâm lý khách hàng, vai trò của khách hàng, kỹ năng lập kế hoạch mục tiêu bán hàng, phương pháp tìm khách hàng tiềm năng, kỹ năng trình bày bán hàng, tư vấn hiệu quả cho khách hàng trực tiếp và qua điện thoại, giải đáp thắc mắc và xử lý từ chối và thuyết phục khách hàng, kết thúc giao dịch bán hàng.

Nội dung của khóa học

Đặc điểm của khách hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả

 • Ôn tập về khách hàng
 • Các vai trò và các dạng khách hàng khác nhau
 • Phân loại khách hàng
 • Các đặc điểm khác nhau của khách hàng B2B và B2C
 • Nhận diện tâm lý khách hàng qua hành vi giao tiếp chuẩn
 • Giao tiếp và chăm sóc những dạng khách hàng khác nhau

Xây dựng mục tiêu kinh doanh và hệ thống phục vụ khách hàng

 • Thiết lập mục tiêu kinh doanh cá nhân
 • Xây dựng hệ thống khách hàng
 • Xây dựng dịch vụ phục vụ khách hàng

Quy trình tư vấn bán hàng chuyên nghiệp theo mô hình SIGNS

 • Quy trình SIGNS
 • Kỹ năng phỏng vấn khách hàng (SIGN)
 • Kỹ năng trình bày bán hàng hiệu quả
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng hiệu quả (S)

Xử lý từ chối và thuyết phục khách hàng

 • Giải đáp thắc mắc
 • Xử lý từ chối của khách hàng
 • Một số phương pháp thương lượng và thuyết phục khách hàng hiệu quả
 • Phương pháp kết thúc bán hàng

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu rõ đặc điểm khách hàng và tâm lý khách hàng của các dạng khách hàng khác nhau
 • Nắm vững kỹ năng lập kế hoạch mục tiêu bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu được giao
 • Xây dựng hệ thống khách hàng và dịch vụ khách hàng hiệu quả
 • Tư vấn khách hàng hiệu qua qua điện thoại
 • Nắm vững và áp dụng các quy trình tư vấn bán hàng hiệu quả theo mô hình SIGNS
 • Xử lý các từ chối và thuyết phục khách hàng

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Khóa học tham khảo

KỸ NĂNG TƯ VẤN BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Thời lượng : 02 ngày

Hotline liên hệ:

 • 0937758118
 • 0906991467