CHUYÊN VIÊN BẢO HIỂM

Khóa đào tạo thực hành nghiệp vụ BHXH – BHYT – BHTN

Các khóa đào tạo thực hành nghiệp vụ là phương pháp hiệu quả nhất giúp các Chuyên viên, Nhân viên bảo hiểm có thể cập nhật các quy định mới cũng như rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho công tác BHXH – BHYT trong doanh nghiệp.

 

Nội dung của khóa học

1.  Quy định về BHXH, BHYT, BHTN
 • Mức đóng các loại Bảo hiểm.
 • Quy định đăng ký tham gia các loại Bảo hiểm.
 • Quy định báo tăng, giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
 • Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh lương đóng BHXH, BHYT, BHTN.
 • Các bước lập hồ sơ giải quyết chế độ BHXH.

2. Thực hành trên phần mềm

 • Thực hành báo tăng giảm lao động.
 • Thực hành giải quyết chế độ dành cho người lao động.
 • Thực hành chốt sổ cho lao động nghỉ việc.
 • Thực hành xử lý các tình huống phát sinh về BHXH, BHYT, BHTN.

Lợi ích của khóa học

 • Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác BHXH trong các doanh nghiệp một cách hiệu quả.
 • Cập nhật thông tin chính sách hiện hành về lao động – tiền lương cũng như chế độ BHXH – BHYT.
 • Am hiểu về ứng dụng phần mềm để lập thủ tục BHXH, BHYT, BHTN và giao dịch hồ sơ điện tử trong doanh nghiệp.

 

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9