KPIs vs KRIs  Hiện nay nhiều người đang nhầm lẫn giữa KPIs & KRIs. KPIs là Key Performance Indicators ( chỉ số thể hiện kết quả của các chỉ tiêu chiến lược) còn KRIs là Key Result Indicators ( chỉ số thể hiện kết quả quan trọng ). Nhiều người sử dụng KPIs để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh và đánh giá nhân viên, thực ra đó chính là sử dụng những KRIs. Trong một vài trường hợp, điều này cũng đúng vì một số KRIs cũng đóng vai trò là KPIs. Trong các nội dung này, chúng tôi cũng sẽ tạm gọi những KRIs là KPIs theo cách mà nhiều người vẫn nghĩ ( thuận theo số đông). Nếu bạn muốn thực sự tham khảo về KPI, vui lòng xem nội dung Strategic KPIs.

Download tài liệu về đánh giá nhân sự

Download ngay

Dùng thử phần mềm đánh giá nhân viên & quản lý KPI

Đánh giá hiệu quả giúp chi trả chính xác, minh bạch, tăng thêm động lực cho đội ngũ nhân viên. Đồng thời đảm bảo mọi mục tiêu được thực hiện theo đúng tiến độ

Dùng thử miễn phí