Hoạch định tổ chức – Organizational Planning

Quy trình thiết lập sơ đồ tổ chức
Quy trình thiết lập sơ đồ chức danh
Quy trình thiết lập thang lương và phụ cấp
Quy trình thiết lập JD và JS
Quy trình thiết lập khung năng lực
Quy trình thiết lập lộ trình phát triển
Quy trình khai báo và thiết lập các SOP
Quy trình khảo sát nhân viên

Tham khảo thêm về các quy trình nghiệp vụ chuẩn trong quản lý nhân sự

Đào tạo nhân viên

Quy trình xác định mục tiêu nghề nghiệp
Quy trình thiết lập yêu cầu đào tạo
Quy trình thiết lập kế hoạch đào tạo
Quy trình thiết lập đề xuất đào tạo
Quy trình thiết lập lịch đào tạo
Quy trình ký hợp đồng đào tạo
Quy trình đào tạo
Quy trình đánh giá đào tạo
Quy trình đánh giá hiệu quả sau đào tạo
Quy trình thống kê chi phí đào tạo

Tham khảo thêm về các quy trình nghiệp vụ chuẩn trong quản lý nhân sự

Hồ sơ ứng viên và tuyển dụng – Talent Acquisition

Quy trình xây dựng định biên
Quy trình thiết lập yêu cầu tuyển dụng
Quy trình tuyển dụng công nhân, Quy trình tuyển dụng nhân viên, Quy trình tuyển dụng quản lý, Quy trình tuyển dụng nội bộ
Quy trình Onboarding
Quy trình quản lý thử việc
Quy trình đánh giá thử việc

Tham khảo thêm về các quy trình nghiệp vụ chuẩn trong quản lý nhân sự

Chế độ phúc lợi – Benefit Management

Quy trình thiết lập kế hoạch cấp phát trang thiết bị lao động
Quy trình cấp phát trang thiết bị lao động
Quy trình thu hồi trang thiết bị lao động
Quy trình thiết lập kế hoạch khám sức khỏe định kỳ
Quy trình cập nhật kết quả khám sức khỏe định kỳ
Quy trình báo tăng bảo hiểm, Quy trình báo giảm bảo hiểm
Quy trình Claim bảo hiểm
Quy trình báo hưởng chế độ thai sản
Quy trình báo hưởng chế độ con nhỏ
Quy trình đăng ký teambuilding
Quy trình quản lý chi phí teambilding
Quy trình quản lý các phúc lợi

Tham khảo thêm về các quy trình nghiệp vụ chuẩn trong quản lý nhân sự

Quản lý ngày công, ngày nghỉ – Time Management

Quy trình thiết lập lịch làm việc
Quy trình điều chỉnh lịch làm việc
Quy trình thiết lập kế hoạch tăng ca
Quy trình điều chỉnh kế hoạch tăng ca
Quy trình đăng ký đi trễ/về sớm
Quy trình bổ sung dữ liệu in/out
Quy trình đăng ký nghỉ phép, đi công tác
Quy trình hủy phép đăng ký
Quy trình xử lý dữ liệu công bất thường
Quy trình chuyển đổi giờ OT sang giờ nghỉ bù
Quy trình tổng hợp công_ngày nghỉ tháng
Quy trình quyết toán phép tồn khi nhân viên nghỉ việc
Quy trình quyết toán phép tồn cuối niên độ

Tham khảo thêm về các quy trình nghiệp vụ chuẩn trong quản lý nhân sự

Các biểu mẫu & báo cáo thường gặp trong các phân hệ quản lý nhân sự

Phân hệ quản lý thông tin nhân sự

Biểu mẫu nhân sự

BM – HĐLĐ mẫu
BM – PLHĐ mẫu
BM – Quyết định nghỉ việc mẫu
BM – Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm – Biểu mẫu 07
BM – Khai báo tình hình sử dụng lao động ban đầu – Biểu mẫu 05

Báo cáo thống kê

BC – Báo cáo lý lịch trích ngang nhân sự
BC – Báo cáo thống kê thông tin nhân sự
BC – Báo cáo thống kê nhân sự theo hợp đồng
BC – báo cáo thống kê số lượng nhân sự theo tay nghề
BC – Báo cáo thống kê nhân sự theo tổ chức công việc
BC – Báo cáo quá trình làm việc của nhân sự
BC – Báo cáo người phụ thuộc
BC – Báo c đầy đủ áo nhân sự đến tuổi nghỉ hưu
BC – Báo cáo nhân sự nghỉ việc
BC – Báo cáo thống kê nguyên nhân nghỉ việc của nhân sự
BC – Báo cáo tỉ lệ nhân sự nghỉ việc trên tổng nhân sự
BC – Báo cáo biến động nhân sự

… còn nhiều nội dung khác 

Phân hệ quản lý ngày công & ngày nghỉ

Báo cáo thống kê

BC – Báo cáo chấm công chi tiết theo ngày
BC – Báo cáo chấm công theo tháng
BC – Báo cáo tăng ca
BC – Báo cáo danh sách nhân sự làm việc trong ca
BC – Báo cáo danh sách nhân sự làm ca đêm
BC – Báo cáo dữ liệu thô
BC – Báo cáo phép năm
BC – Báo cáo thống kê ngày nghỉ của nhân sự

Báo cáo kiểm soát & quản lý

BC – Báo cáo lỗi chấm công
BC – Báo cáo chỉnh sửa chấm công
BC – Báo cáo chấm công thiếu
BC – Báo cáo tăng ca theo phòng ban
BC – Báo cáo đi trễ/về sớm theo phòng ban
BC – Báo cáo số giờ tăng ca trong năm

… còn nhiều nội dung khác 

Phân hệ quản lý lương

Biểu mẫu liên quan đến lương

Bảng lương theo tháng
Bảng lương chi tiết theo tháng
Bảng lương chuyển khoản qua ngân hàng
Bảng lương tháng 13
Báo cáo lịch sử lương nhân sự
Danh sách nhân sự chưa có tài khoản ngân hàng
Phiếu lương
Danh sách tài khoản ngân hàng của nhân sự

Báo cáo thống kê

Bảng lương tổng hợp của từng bộ phận/ bộ phận
Biểu đồ lương và thu nhập khác – theo tháng trong năm
Biểu đồ lương và thu nhập khác – theo năm
Báo cáo phân tích thu nhập theo phòng ban/bộ phận
Báo cáo phân tích thu nhập theo từng vị trí

… còn nhiều nội dung khác 

Vui lòng liên hệ để được tư vấn

Vui lòng liên hệ với Giải Pháp Tinh Hoa để được tư vấn các nội dung một cách chính xác & đầy đủ

Về giá trị mà chúng tôi muốn chia sẻ 

Đem đến sự Tường minh cho hoạt động quản lý nhân sự

  • Cung cấp nghiệp vụ và công cụ quản trị nhân sự giúp doanh nghiệp: Đảm bảo quá trình kiểm soát để tăng lợi nhuận: Cung cấp cái nhìn toàn cảnh để nhanh chóng phát hiện khu vực có vấn đề, theo dõi khu vực hay có vấn đề để kịp thời đưa ra sự điều chỉnh

  • Đưa ra các dự báo về tương lai để xây dựng kế hoạch nhân sự đúng người – đúng việc – đúng thời điểm

Xem thêm về #tuong-minh. # Giải Pháp Tinh Hoa