Các biểu mẫu đánh giá nhân viên, đánh giá nhân sự, bạn có thể tham khảo vào sử dụng theo ý muốn.
ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

Các tài liệu biểu mẫu giúp bạn đánh giá nhân viên của mình một cách hiệu quả và chính xác nhất

Đánh giá nhân sự
Người đứng đầu doanh nghiệp dù có xuất sắc đến đâu nhưng nếu không có những đồng sự giỏi sẽ khó mà thực hiện được các chiến lược, chiến thuật để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đánh giá đúng hiệu quả làm việc và năng lực nhân viên sẽ giúp lãnh đạo xây dựng được 1 team làm việc nhiệt huyết & hiệu quả cao.

Các biểu mẫu 

 • Biểu mẫu BSC & KPI
 • Biểu mẫu KPI 2022
 • Biểu mẫu đánh giá nhân viên
 • Biểu mẫu đánh giá nhân viên – v2

——

 • Hệ thống BSC cho khối sản xuất
 • Mục tiêu đánh giá hàng năm
 • Mẫu đánh giá hoàn thành công việc các chức danh công ty

Vào thư viện để download các tài liệu này

Vui lòng vào thư viện để tham khảo tài liệu. Bạn cần tài khoản để có thể vào thư viện

Đánh giá nhân viên

Tổng hợp các tài liệu về kpi giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động công việc

Biểu mẫu về đánh giá nhân sự

 • Template mẫu trình bày báo cáo KPI
 • Thư mục biểu mẫu về đánh giá nhân sự
 • Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc
 • Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu
 • Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy
 • Bảng tự nhận xét của cán bộ
 • Biên bản đánh giá công việc
 • Biểu mẫu đánh giá nhân viên cuối năm
 • Biểu mẫu đánh giá thử việc
 • Bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
 • Bảng tiêu chí đánh giá nhân viên mẫu 2
 • Biểu mẫu đánh giá công việc nhân viên
 • Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên tuần
 • Biểu mẫu đánh giá công việc nhân viên tuần
 • Bảng mẫu đánh giá công việc của nhân viên tháng
 • Bảng đánh giá nhân viên theo quý năm

Vào thư viện để download các tài liệu này

Vui lòng vào thư viện để tham khảo tài liệu. Bạn cần tài khoản để có thể vào thư viện

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự

 • Những điều nên hạn chế
 • Những điều nên làm khi xây dựng hệ thống đánh giá
 • Mục tiêu của hoạt động đánh giá nhân sự
 • Những khó khăn thường gặp khi xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
 • Lý do vì sao con người đánh giá một cách cảm tính
 • các phương pháp cho điểm khi đánh giá
 • các đối tượng có thểm tham gia đánh giá
Domine a arte da motivação e da liderança com Quan Tri Nhan Su Online para aumentar o envolvimento e o desempenho nos projectos de jogo online https://betboom.win/
Integrar os métodos de formação e desenvolvimento do pessoal da Quan Tri Nhan Su Online para construir uma equipa forte e alinhada na BetBRX Digital Entertainment.

Vào thư viện để download các tài liệu này

Vui lòng vào thư viện để tham khảo tài liệu. Bạn cần tài khoản để có thể vào thư viện

Một số bộ tiêu chí đánh giá nhân sự 

 • KPI bộ phận bán hàng
 • KPI bộ phận kế toán
 • KPI bộ phận mua hàng
 • KPI bộ phận giao nhận
 • KPI bộ phận kỹ thuật
 • KPI phòng nghiên cứu và phát triển
 • KPI theo công ty
 • KPI theo nhà máy sản xuất
 • KPI kho vận

Thư viện KPI theo bộ phận

 • KPI bộ phận nhân sự
 • KPI bộ phận Marketing
 • KPI bộ phận Sale
 • KPI bộ phận Tài Chính
 • KPI bộ phận cung ứng

Vào thư viện để download các tài liệu này

Vui lòng vào thư viện để tham khảo tài liệu. Bạn cần tài khoản để có thể vào thư viện