Đánh giá nhân viên

Tổng hợp các tài liệu về kpi giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động công việc

Người đứng đầu doanh nghiệp dù có xuất sắc đến đâu nhưng nếu không có những đồng sự giỏi sẽ khó mà thực hiện được các chiến lược, chiến thuật để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đánh giá đúng nhân viên sẽ giúp lãnh đạo đặt cấp dưới vào đúng vị trí, giao việc đúng với khả năng.

bm danh gia nhan vien

TẢI BIỂU MẪU VỀ TẠI ĐÂY