Download tài liệu quản lý nhân sự

download tài liệu về hoạch định & quản trị nhân sự

Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự. Download tài liệu quản lý nhân sự. Thư viện nhân sự, download tài liệu nhân sự, tài liệu nhân sự, tài liệu quản lý nhân sự
download tài liệu quản lý nhân sự

Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là gì, có vai trò như thế nào?

a12

Quản trị nguồn tài nguyên nhân sự là thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản, và có vai trò to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên vật tư­ phong phú, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đi chăng nữa cũng sẽ trở nên vô ích, nếu không biết hoặc quản trị kém nguồn tài nguyên nhân sự. Chính cung cách quản trị tài nguyên nhân sự này tạo ra bộ mặt văn hoá của tổ chức, tạo ra bầu không khí có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hay lúc nào cũng căng thẳng bất ổn định.

Quản trị căn bản cho chúng ta nắm được các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm:

 • Chức năng hoạch định
 • Chức năng tổ chức
 • Chức năng lãnh đạo
 • Chức năng kiểm tra

Hoạch định

Mẫu Báo cáo thống kê nhân sự

Thông tin cơ bản nhân viên
Báo cáo nhân sự theo số lượng
Quá trình làm việc
Thống kê tăng giảm lao động
Thống kê nhân viên theo phòng ban
Thống kê nhân viên theo loại hợp đồng
Thống kê nhân viên theo độ tuổi
Thống kê nhân viên tăng
Thống kê nhân viên giảm
Danh sách nhân viên chưa có hợp đồng
Danh sách nhân viên sắp hết hạn hợp đồng
Danh sách trích ngang
Danh sách nhân viên nghỉ việc
Danh sách hết hạn HĐLĐ
Danh sách gia hạn hợp đồng
Danh sách chuyển phòng ban
Danh sách CBCNV theo trình độ
Danh sách CBCNV theo thâm niên
Danh sách CBCNV theo người thân
Danh sách CBCNV theo giới tính
Danh sách đảng viên
Danh sách CBCNV đã kết hôn
Danh sách CBCNV được bổ nhiệm

Xem tài liệu về quản trị nhân sự

Tổ chức

 • Tổ chức bộ phận nhân sự
 • Một số mẫu bảng mô tả công việc
 • Một số biểu mẫu giúp xây dựng bảng mô tả công việc
Sổ tay công ty

Mẫu sổ tay nhân viên

Khen thưởng đãi ngộ
 • Danh sách thâm niên
 • ESOP
 • Mô hình ESOP
Biểu mẫu về Quy chế lương
 • Nâng bậc lương
 • Quy chế lương
 • Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động
 • Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương
 • Bảng lương
 • Bảng hệ số tiền lương chức danh công việc
 • Bảng chi tiết tiền lương
 • Giấy tạm ứng
 • Mẫu ghi chép lương theo nhóm
 • Mẫu ghi chép lương theo quý

Các tài liệu liên quan đến sự gắn kết của nhân viên

 • Các dấu hiệu nghỉ việc của nhân viên
 • Mô hình hoạt động giữ chân nhân viên giỏi & ổn định đội ngũ
 • 7 loại động lực của nhân viên
 • 8 điều tạo nên cuộc sống viên mãn
 • Các câu chuyện ngụ ngôn về quản trị nhân sự

Kiểm tra

Thư viện KPI phân theo bộ phận

 • KPI bộ phận nhân sự
 • KPI bộ phận Marketing
 • KPI bộ phận Sale
 • KPI bộ phận Tài Chính
 • KPI bộ phận cung ứng
 • KPI bộ phận bán hàng
 • KPI bộ phận kế toán
 • KPI bộ phận mua hàng
 • KPI bộ phận giao nhận
 • KPI bộ phận kỹ thuật
 • KPI phòng nghiên cứu và phát triển
 • KPI theo công ty
 • KPI theo nhà máy sản xuất
 • DEMO – KPI kho vận
 • DEMO – KPI phòng HCNS
 • Bảng khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên ( mẫu 1 )

Xem tài liệu về quản trị nhân sự

Nhiều tác giả coi các chức năng quản trị về hoạch định, tổ chức lãnh đạo và kiểm tra là trung tâm về các cuộc bàn luận về quản trị. Những chức năng hợp thành quá trình quản trị này, quá trình được hợp thành một cách từ từ để một việc nào đó đều liên quan đến quản trị bất kể theo kiểu tổ chức hay ở cấp quản trị nào. Khi luận giải về vấn đề này các nhà quản trị Harold, Koontz và Cyril nói: “Khi hành động theo khả năng quản trị của mình, các chủ tịch, tr­ởng phòng, đốc công, giám thị, tr­ưởng khoa, giám mục và những người đứng đầu các cơ quan của chính phủ đều làm cùng một việc. Với t­ cách nhà quản trị nhân sự tất cả những người này phần nào đều tiến hành theo công việc được hoàn thành cùng với con người và thông qua con người. Với tư­ cách nhà quản trị, mỗi người trong số họ lúc này hay lúc khác đều phải được thực hiện những nhiệm vụ đặc tr­ưng của những nhà quản trị”. Thậm chí một quản trị gia được việc cũng sử dụng các chức năng quản trị này, mặc dù trong nhiều tr­ường hợp các chức năng này cũng được sử dụng theo trực giác.

Hoạch định bao hàm một việc thiết lập các mục tiêu và đối t­ượng đối với tổ chức và phát triển các biểu đồ công việc cho thấy những mục tiêu và đối t­ượng đó được hoàn thành nh­ư thế nào. Khi kế hoạch đã được hình thành thì việc tổ chức trở nên quan trọng. Chức năng này bao hàm việc kết hợp các nguồn lực với nhau là con người, vốn và thiết bị một cách hiệu quả nhất để hoàn thành mục tiêu. Do vậy tổ chức bao hàm nhiều việc kết hợp các nguồn lực.

Vì vậy, quản trị nhân sự chính là việc thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản. Chức năng của tổ chức chính là quản trị tài nguyên nhân sự, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

 1. Phân tích công việc
 2. Tuyển dụng nhân viên
 3. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên
 4. Nâng cao hiệu quả sử dung lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.

Xem tài liệu về quản trị nhân sự

Phân tích công việc

Assessment
 • Tham khảo một vài bộ từ điển năng lực
 • Tham khảo danh sách KPI, từ điển năng lực & thái độ
 • Template mẫu trình bày báo cáo KPI
 • Tra cứu KPI theo ngành nghề
 • Tra cứu từ điển năng lực theo vị trí
 • Thư mục biểu mẫu về đánh giá nhân sự
 • Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc
 • Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu
 • Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy
 • Bảng tự nhận xét của cán bộ
 • Biên bản đánh giá công việc
 • Biểu mẫu đánh giá nhân viên cuối năm
 • Biểu mẫu đánh giá thử việc

Các mô hình liên quan đến tuyển dụng

 • Model các bước trong quá trình tuyển dụng
 • Model – DISC
 • Model BAT
 • 7 loại động lực của ứng viên

Đào tạo & nâng cao năng lực

Training

Bộ sưu tập các nội dung đào tạo 

 • Đào tạo về quản trị nhân sự cho quản lý cấp trung
 • Đào tạo về quản lý thời gian
 • Nội dung tổng quan chương trình đào tạo cửa hàng trưởng
 • Hướng dẫn lên kế họach công việc
 • Gợi ý giúp tăng năng suất làm việc
 • Các câu chuyện ngụ ngôn về quản trị nhân sự
 • 400 thuật ngữ tiếng Anh cho Nhân Sự
 • Hướng dẫn nhân sự gõ 10 ngón tay
 • Kỹ năng quản lý theo mục tiêu ( MBO)
 • Kỹ năng quản lý theo tiến trình ( MBP)
 • Chương trình đào tạo bán hàng
 • Những kỹ năng cần có ở vị trí quản lý cấp trung
 • Hướng dẫn tổ chức đo lường sự hài lòng của nhân viên
 • Ứng dụng google form vào khảo sát sự hài lòng nội bộ
 • Ứng dụng phần mềm đánh giá nhân sự vào việc khảo sát sự hài lòng trong nội bộ
 • Cập nhật thông tin cá nhân của nhân viên
 • kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P
 • Danh sách nhân viên chưa được tăng lương
 • DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ
 • Danh sách thâm niên
 • QUY CHẾ KHEN THƯƠNG
 • QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG
 • SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG
 • GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG
 • Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh

Xem tài liệu về quản trị nhân sự

 

 

Như­ vậy quy trình quản trị nhân sự gắn liền với việc tổ chức, bất kỳ doanh nghiệp nào hình thành và hoạt động thì đều phải có bộ phận tổ chức.

Vì vậy việc quản trị nhân sựquản trị tài nguyên nhân sự cùng với việc phân tích công việc, tuyển dụng nhân viên, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động một cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu của tổ chức.

Vai trò quản trị nhân sự của bộ phận HR trong doanh nghiệp

Quản lý chính sách

Quản lý chính sách và đề ra chính sách liên quan đến tài nguyên nhân sự doanh nghiệp:

Bộ phận quản trị nhân sự đóng vai trò chủ yếu trong việc quản lý chính sách, nhằm đảm bảo rằng chính sách do Nhà n­ước qui định được thực hiện đúng và đầy đủ trong doanh nghiệp. Bộ phận quản trị nhân sự còn đề ra và giải quyết các chính sách trong phạm vi của doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức. Chính sách nhân sự được thực hiện thông qua việc cố vấn cho người đứng đầu tổ chức trong việc đề ra và giải quyết những vấn đề liên quan đến con người trong doanh nghiệp.

Tư vấn quản lý nhân sự

Tư­ vấn cho các bộ phận về nghiệp vụ quản trị nhân sự trong doanh nghiệp:

Một bộ phận nào đó trong doanh nghiệp có thể có vấn đề công nhân bỏ việc, bộ phận có tỷ lệ công nhân vắng mặt cao, bộ phận khác có vấn đề thắc mắc về chế độ phụ cấp… Trong tất cả các vấn đề trên, người phục trách về nhân sự và nhân viên bộ phận nhân sự nắm vững chính sách nhân sự của Nhà n­ước và doanh nghiệp đảm nhận việc giải quyết các vấn đề khó khăn cụ thể và tư­ vấn cho người đứng đầu doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phức tạp. Như­ vậy bộ phận quản trị nhân sự đóng vai trò t­ư vấn cho các nhà quản trị.

Cung cấp dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ về nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi 

Vai trò cung cấp các dịch vụ tuyển dụng, đào tạo và phúc lợi cho các bộ phận khác của quản trị nhân sự. Chẳng hạn nh­ư quản trị nhân sự giúp đỡ các bộ phận khác trong việc tuyển mộ trắc nghiệm và tuyển chọn nhân sự. Do tính chất chuyên môn hoá, nên quản trị nhân sự thực hiện hay tư­ vấn phần lớn công việc nhân sự sẽ có hiệu quả hơn các bộ phận khác đảm nhiệm. Thư­ờng không mấy khi các bộ phận khác đứng ra trực tiếp làm các chức năng của quản trị nhân sự, các bộ phận khác cũng nhờ bộ phân quản trị nhân sự cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc quản trị nhân viên. Quyết định việc tuyển chọn nhân viên trong điều kiện cơ chế thị tr­ường là do các bộ phận chuyên môn quyết định, như­ng để có đầy đủ các thông tin cho việc quyết định là do bộ phận dịch vụ quản trị nhân sự cung cấp.

Ngoài ra, các ch­ương trình đào tạo đều được bộ phận nhân viên sắp đặt kế hoạch, tổ chức và th­ường được các bộ phận khác tham khảo ý kiến.

Bộ phận quản trị nhân sự cũng quản lý các chư­ơng trình l­ương hư­u, lư­ơng bổng, an toàn lao động. Lư­u trữ và bảo quản các hồ sơ nhân viên có hiệu quả, giúp cho các bộ phận khác đánh giá chính xác việc hoàn thành công việc của nhân viên.

Kiểm tra nhân viên

Kiểm tra nhân viên

Bộ phận quản trị nhân sự đảm nhận chức năng kiểm tra quan trọng bằng cách giám sát, các bộ phận khác đảm bảo việc thực hiện các chính sách, các ch­ương trình thuộc về nhân sự đã đề ra hay không.

Kiểm tra các thủ tục, kiểm tra các bộ phận khác đánh giá thành tích nhân viên có đúng không, hay có bỏ sót một phần thành tích nào đó hay không.

Kiểm tra thông qua việc đo l­ường, đánh giá, phân tích các đơn khiếu nại, các tai nạn lao động, các kỳ hạn chấm dứt hợp đồng, lý do vắng mặt của nhân viên, các biện pháp kỷ luật, thúc đẩy các bộ phận khác quản trị tài nguyên nhân sự có hiệu quả hơn. Các cuộc kiểm tra các bộ phận quản trị nhân sự phải được thực hiện bằng văn bản thông báo cho các bộ phận được kiểm tra biết và báo cáo lên nhà quản trị cấp trên của doanh nghiệp.

Xem tài liệu về quản trị nhân sự

Paste your AdWords Remarketing code here