KPI nhân sự là gì?

Các chỉ số hiệu suất chính của KPI Nhân sự (HR KPIs) là các chỉ số hiệu suất nhân sự được liên kết chiến lược với doanh nghiệp.

HR nhân sự phản ánh hiệu suất tổ chức cho nhân sự. Chúng được xác định dựa trên kết quả nhân sự có liên quan để đạt được mục tiêu kinh doanh .

Hãy sử dụng một ví dụ để minh họa cách hoạt động của nó.

Doegé là một tổ chức đang cố gắng đổi mới trong một cảnh quan rất cạnh tranh. Vì lý do này, hội đồng quản trị đã quyết định rằng họ sẽ cắt giảm chi phí ở mọi nơi , ngoại trừ bộ phận đổi mới sản phẩm. Câu hỏi đặt ra là, nhiệm vụ này được dịch sang KPI nhân sự như thế nào?

 

Vì toàn bộ tổ chức cần phải tiết kiệm tiền, nên nhân sự cũng vậy. Điều này có thể được áp dụng cho chi phí tuyển dụng, ví dụ. Chi phí hiện tại là 500.000 đô la và cần được giảm xuống còn 400.000 đô la. Trong trường hợp này, ‘Chi phí tuyển dụng bằng đô la’ là KPI, số điểm hiện tại là 500.000 đô la và mục tiêu cho KPI này là 400.000 đô la.

KPI thứ hai có thể là ‘hành vi nhân viên sáng tạo’ được đo hàng năm trong khảo sát tương tác. Điểm số của họ trên thang điểm 10 điểm hiện tại là 6.2. Mục tiêu được định nghĩa là 7.5 hoặc cao hơn. Khá đáng chú ý!

Mẫu KPI nhân sự có thể trông giống như sau.

 

Mẫu HR KPI - KPI cho bộ phận nhân sự
Mẫu HR KPI
Đây là, tất nhiên, một minh hoạ đơn giản. Nhân sự có thể thêm nhiều KPI để đạt được một mục tiêu kinh doanh cụ thể. Ví dụ, có thể chi phí học tập và phát triển vượt quá ngân sách và cũng cần phải giảm.

 

Khi chúng được thêm vào phiếu ghi điểm, chúng tôi thấy một thách thức chiến lược: kích thích hành vi sáng tạo trong khi giảm ngân sách đào tạo. Đây là một ví dụ điển hình về cách KPI nguồn nhân lực giúp xác định thêm chiến lược nhân sự vào các mục tiêu cụ thể.

Ngoài ra, làm việc với phiếu ghi điểm KPI nhân sự như vậy sẽ giúp đánh giá hiệu quả của bộ phận nhân sự một cách rất minh bạch.

Phòng nhân sự | KPI về lương

Mức thu nhập trung bình: Công thức: =   Khi xem xét mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác. Mức thu nhập giờ công trung bình:... read more

KPI dành cho đào tạo (demo version)

HR- KPI cho đào tạo 1. Tổng số giờ huấn luyện/nhân viên: Chỉ số này bằng tổng số giờ huấn luyện trong một đơn vị thời gian cho mỗi chức danh. Chỉ số này cho biết, bạn đã huấn luyện nhân viên đủ thời gian hay chưa theo kế hoạch 2. Giờ đào tạo trung bình / NV: Bạn xem... read more

Đánh giá nguồn nhân lực khác

KPI đánh giá nguồn nhân lực khác 1. Tỷ lệ đánh giá trình độ của nhân viên Tỷ lệ bằng cấp đạt/bằng cấp yêu cầu của một chức danh. Tỷ lệ bằng cấp cao hơn của một chức danh. Tỷ lệ theo trình độ văn hoá nói chung của toàn bộ CNV. 2. Tỷ lệ nam nữ Tỷ lệ này cho biết xem...

KPI về hoạt động cải tiến

1. Tổng giá trị gia tăng Tổng giá trị gia tăng là tổng giá trị tăng lên do các đề xuất của các bộ phận, cá nhân trong 1 năm. Ngoài ra, bạn có thể tổng hợp tổng chi phí thưởng và tỷ lệ tương ứng với tổng giá trị gia tăng. 2. Tổng số ý kiến Bạn nên theo dõi số ý kiến...

KPI về năng suất

HR – KPI năng suất của nguồn nhân lực 1. Doanh số /1 nhân viên Chỉ tiêu này đánh giá môt nhân viên tạo ra bao nhiêu đồng trong 1 năm. Chỉ tiêu này hữu ích khi đánh giá giữa các đơn vị cùng kd một sản phẩm của công ty hoặc so sánh với đối thủ cạnh tranh để xác định...

KPI về lòng trung thành

KPI lòng trung thành 1. Tỷ lệ vòng quay nhân viên Tỷ lệ vòng quay nhân viên = tổng số nhân viên đã tuyển / tổng số nhân viên theo kế hoạch. Tỷ lệ càng cao chứng tỏ vòng quay nhân viên cao, vòng đời của nhân viên thấp. Tỷ lệ này có thể đo lường tỷ lệ của toàn công ty,...

KPI về giờ làm việc

HR – KPI về giờ làm việc 1. Tổng thời gian đi làm muộn toàn công ty Bạn xem xét tổng thời gian đi muộn từng tháng, và so sánh sự tăng giảm của nó để có các biện pháp quản trị thích hợp. 2. So sánh thời gian đi làm muộn của các bộ phận Công thức:  Dựa vào chỉ số này,...

KPI về đánh giá công việc

Việc đánh giá công việc là tùy thuộc vào phương pháp của mỗi công ty, nhưng sau khi đánh giá, đây là những số liệu bạn cần quan tâm. 1. Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ: Công thức = số nhân viên không hoàn thành/ tổng số nhân viên. Bạn xem xét tỷ lệ này của...

KPI về đào tạo

HR- KPI cho đào tạo 1. Tổng số giờ huấn luyện/nhân viên: Chỉ số này bằng tổng số giờ huấn luyện trong một đơn vị thời gian cho mỗi chức danh. Chỉ số này cho biết, bạn đã huấn luyện nhân viên đủ thời gian hay chưa theo kế hoạch 2. Giờ đào tạo trung bình / NV: Bạn xem...

KPI về an toàn lao động

KPI về an toàn lao động 1. Tỷ lệ báo cáo an toàn lao động Tỷ lệ này được đo lường bằng số tai nạn lao động trong một tháng của mỗi bộ phận sản xuất. 2. Tỷ lệ thời gian mất mát do an toàn lao động Tổng thời gian mất mát của tất cả các chức danh liên quan đến 1 tai nạn...

KPI về tuyển dụng

HR – CHỈ SỐ KPI TUYỂN DỤNG Tổng số CV / đợt tuyển dụng (đối với từng chức danh) Chỉ số này đo lường mức độ hiệu quả truyền thông của bạn, số lượng CV bạn nhận được nhiều có thể là do danh tiếng công ty bạn có thể do truyền thông tốt, có thể do công việc hấp dẫn. Bạn...

KPI về lương

Mức thu nhập trung bình: Công thức: =   Khi xem xét mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác. Mức thu nhập giờ công trung bình:...