KPI nhân sự là gì?

Các chỉ số hiệu suất chính của KPI Nhân sự (HR KPIs) là các chỉ số hiệu suất nhân sự được liên kết chiến lược với doanh nghiệp.

HR nhân sự phản ánh hiệu suất tổ chức cho nhân sự. Chúng được xác định dựa trên kết quả nhân sự có liên quan để đạt được mục tiêu kinh doanh .

Hãy sử dụng một ví dụ để minh họa cách hoạt động của nó.

Doegé là một tổ chức đang cố gắng đổi mới trong một cảnh quan rất cạnh tranh. Vì lý do này, hội đồng quản trị đã quyết định rằng họ sẽ cắt giảm chi phí ở mọi nơi , ngoại trừ bộ phận đổi mới sản phẩm. Câu hỏi đặt ra là, nhiệm vụ này được dịch sang KPI nhân sự như thế nào?

 

Vì toàn bộ tổ chức cần phải tiết kiệm tiền, nên nhân sự cũng vậy. Điều này có thể được áp dụng cho chi phí tuyển dụng, ví dụ. Chi phí hiện tại là 500.000 đô la và cần được giảm xuống còn 400.000 đô la. Trong trường hợp này, ‘Chi phí tuyển dụng bằng đô la’ là KPI, số điểm hiện tại là 500.000 đô la và mục tiêu cho KPI này là 400.000 đô la.

KPI thứ hai có thể là ‘hành vi nhân viên sáng tạo’ được đo hàng năm trong khảo sát tương tác. Điểm số của họ trên thang điểm 10 điểm hiện tại là 6.2. Mục tiêu được định nghĩa là 7.5 hoặc cao hơn. Khá đáng chú ý!

Mẫu KPI nhân sự có thể trông giống như sau.

 

Mẫu HR KPI - KPI cho bộ phận nhân sự
Mẫu HR KPI
Đây là, tất nhiên, một minh hoạ đơn giản. Nhân sự có thể thêm nhiều KPI để đạt được một mục tiêu kinh doanh cụ thể. Ví dụ, có thể chi phí học tập và phát triển vượt quá ngân sách và cũng cần phải giảm.

 

Khi chúng được thêm vào phiếu ghi điểm, chúng tôi thấy một thách thức chiến lược: kích thích hành vi sáng tạo trong khi giảm ngân sách đào tạo. Đây là một ví dụ điển hình về cách KPI nguồn nhân lực giúp xác định thêm chiến lược nhân sự vào các mục tiêu cụ thể.

Ngoài ra, làm việc với phiếu ghi điểm KPI nhân sự như vậy sẽ giúp đánh giá hiệu quả của bộ phận nhân sự một cách rất minh bạch.

Phòng nhân sự | KPI về lương

Mức thu nhập trung bình: Công thức: =   Khi xem xét mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác. Mức thu nhập giờ công trung bình:... Đọc thêm

KPI dành cho đào tạo (demo version)

HR- KPI cho đào tạo 1. Tổng số giờ huấn luyện/nhân viên: Chỉ số này bằng tổng số giờ huấn luyện trong một đơn vị thời gian cho mỗi chức danh. Chỉ số này cho biết, bạn đã huấn luyện nhân viên đủ thời gian hay chưa theo kế hoạch 2. Giờ đào tạo trung bình / NV: Bạn xem... Đọc thêm

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.