Hướng dẫn dịch đa ngôn ngữ trên google sheet, excel

Dịch trên Google Sheet. Mở Google Sheet https://www.google.com/intl/vi_VN/sheets/about/ Google Trang tính – tạo và chỉnh sửa bảng tính trực tuyến, miễn phí. Tạo bảng tính mới rồi chỉnh sửa đồng thời cùng với người khác — từ máy tính, điện thoại hoặc máy...

Hậu dịch Covid-19: Cơ hội hay thách thức của ngành nhân sự?

Sau dịch covid thị trường lao động – nhân sự ở Việt Nam có nhiều biến động. Hơn 8000 công ty đóng cửa, đồng thời cũng có rất nhiều công ty và tập đoàn lớn chuyển về Việt Nam hoạt động. Theo bạn, đây là cơ hội hay thách thức của ngành nhân sự? Cơ hội hay thách thức cho...

Hãy khiến buổi đánh giá hiệu suất trở nên hiệu quả hơn

Lại sắp trôi qua 6 tháng nữa, kỳ đánh giá hiệu suất công việc cũng đang chờ đợi nhà quản lý nhân sự phía trước. Với tình hình COVID-19 gần đây, liệu bạn đã biết hết những cách giúp buổi đánh giá đội ngũ của mình hiệu quả hơn chưa? Đã đến lúc các công ty tiến hành quá...