I. Mô tả công việc vị trí Giám đốc nhân sự

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Giám đốc nhân sự bao gồm:

1. Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,…

2. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty.

3. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty.

4. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đánh giá nhân sự định kỳ,…

5. Là cầu nối giữa ban giám đốc và người lao động trong công ty.

6. Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng.

II. Tiêu chuẩn công việc Giám đốc nhân sự

Tiêu chuẩn công việc của Giám đốc nhân sự bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

7. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.

8. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

9. Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.

10. Sử dụng tốt Tiếng anh và tin học văn phòng phục vụ cho công việc.

11. Chịu được áp lực và cường độ công việc cao.

12. Có kỹ năng giao tiếp tốt

Download biểu mẫu xây dựng bảng mô tả công việc

Phần mềm KPI

Đánh giá KPI nhân viên minh bạch, chuyên nghiệp

Dùng thử miễn phí

Thư viện KPI

Tổng hợp KPI của nhiều vị trí trong doanh nghiệp

Download tài liệu