Bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 15

Bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 15 bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 15 Nội dung quyết định 15/2006/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11...

Biểu mẫu tính lương và hạch toán ngân sách

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là một trong những động lực cơ bản thúc đẩy tăng năng suất lao động  cho  doanh  nghiệp.  Đối...

Biểu mẫu chấm công và lương cho khối sản xuất

Theo quy định tại Điều 57 Bộ Luật Lao Động: Chính phủ công bố thang bảng lương để làm cơ sở tính các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi làm thêm giờ, làm đêm, ngừng việc, nghỉ hàng năm và các trường hợp nghỉ việc khác của người lao động sau khi lấy...

Biểu mẫu tuyển dụng lao động mới trong năm

Từ cuối năm 2012, đầu năm 2013, nhiều dự án, công trình lớn tại Việt Nam đã đi vào hoạt động. Vì vậy, ngay sau Tết Quý Tỵ, một số doanh nghiệp may mặc,xây dựng, xuất khẩu và điện tử lớn đồng loạt tuyển dụng lao động với số lượng lớn, nhất là lao động phổ thông tại các...