Theo quy định tại Điều 57 Bộ Luật Lao Động: Chính phủ công bố thang bảng lương để làm cơ sở tính các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi làm thêm giờ, làm đêm, ngừng việc, nghỉ hàng năm và các trường hợp nghỉ việc khác của người lao động sau khi lấy ý kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động.

Một vài hình ảnh của biểu mẫu thang bảng lương

bieu mau cham cong

Bạn có thể tải về một số biểu mẫu thang bảng lương tại đây để tham khảo:

Nguồn: Sưu Tầm

 

 

kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương