Thư viện Gắn kết nhân viên

dùng thử phần mềm đánh giá nhân viên Xem chi tiết tham dự buổi chia sẻ về “kinh nghiệm Xây dựng hệ thống đánh giá KPI” Đăng ký tham gia Nếu bạn có câu hỏi, xin vui lòng đưa vào phần thảo luận ở cuối...

Tổng hợp các biểu mẫu hành chính thông dụng

Đây là tổng hợp những mẫu văn bản thông dụng trong các cơ quan hiện nay được mình tổng hợp từ nhiều nguồn. Rất cần thiết cho nhân viên văn phòng. 1. Giải quyết thuyên chuyển viên chức 2005. 2. HD hồ sơ thành lập cơ sở ngoại ngữ tin học. 3. HD hồ sơ thành lập trường...

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Để có thể hạch toán được tiền lương và các khoản trích theo lương thì công việc trước tiên là kế toán phải tính được lương cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp căn cứ vào hợp đồng lao động, bảng chấm công… Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương –...

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT KHÔNG CẠNH TRANH BẤT CHÍNH

Việc cạnh tranh bất chính là việc sử dụng thông tin, tài sản, kiến thức có được từ quá trình công tác tại Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa để cạnh tranh gây tổn thất cho Công ty. Bản cam kết này được ký kết giữa nhân viên và công ty Tinh Hoa dựa trên sự đồng thuận của 2...