Từ cuối năm 2012, đầu năm 2013, nhiều dự án, công trình lớn tại Việt Nam đã đi vào hoạt động. Vì vậy, ngay sau Tết Quý Tỵ, một số doanh nghiệp may mặc,xây dựng, xuất khẩu và điện tử lớn đồng loạt tuyển dụng lao động với số lượng lớn, nhất là lao động phổ thông tại các địa phương trên toàn cả nước. Đây là tín hiệu vui cho người lao động trong những ngày đầu năm mới Quý Tỵ này, còn đối với nhà tuyển dụng thì cần phải có các biểu mẫu tuyển dụng cần thiết cho doanh nghiệp đang công tác.

Tải về biểu mẫu tuyển dụng lao động mới

Paste your AdWords Remarketing code here