Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Một số câu hỏi liên quan tới hợp đồng lao động 

Có mấy loại hợp đồng lao động?

 Có 3 loại hợp đồng lao động sau:
  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm.
  • Hợp đồng lao động theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 1 năm.

Những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động phải có những nội dung cơ bản sau:
  • Công việc phải làm.
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
  • Tiền lương.
  • Địa điểm làm việc.
  • Thời hạn hợp đồng.
  • Điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  • Chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT đối với người lao động.

Hop dong lao dongMẫu hợp đồng lao động ( Click vào ảnh để xem ảnh gốc )

Tải về biểu mẫu hợp đồng lao động