Nhiều người đi làm thắc mắc tại sao công ty người ta thưởng tiền còn công ty của tôi không được đồng nào hết. Đọc bài này xong mọi người sẽ rõ.

1440813749_ha_noi_ruc_ro_co_hoa_mung_70_nam_quoc

1. Vấn đề tiền thưởng:
Theo Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động. Khoản tiền thưởng dịp Quốc khánh 2/9 của người lao động là không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định.

Chính vì vậy, để khuyến khích nhân viên của mình, nhiều công ty sẽ thưởng nhân dịp 2/9 nhưng do đây là khoản thưởng không bắt buộc theo luật lao động nên nếu mọi người không có cũng bình thường thôi.

2. Vấn đề tiền lương:
-Nếu người lao động đi làm vào ngày 02/9 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày (Tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường).

-Còn theo Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 02/9/ sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường (Tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường).

Đây là quy định của pháp luật còn công ty có quyền trả cao hơn chứ không được quyền trả thấp hơn quy định này. Mọi người nhớ lưu ý kỹ.

3. Nghỉ 2/9 nhưng công ty không tính công hoặc trừ ngày phép:
Công ty nào làm như vậy là sai vì 2/9 là 1 ngày nghỉ lễ đúng theo luật lao động. Theo qui định của Bộ Luật Lao động 2012, về tiền lương, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2/9.

Người lao động phải ghi nhớ những điều này để không bị thiệt thòi và mất quyền lợi mọi người nhé. Dù biết mỗi công ty đều có quy định riêng, tuy nhiên người lao động như chúng ta vẫn phải biết bảo vệ những quyền lợi chính đáng, được quy định rõ ràng trong pháp luật.

QTNS sưu tầm nguồn từ Webtretho

phần mềm nhân sự hrpro7

Tài liệu Quản trị Nhân sự

Tổng hợp các tài liệu, biểu mẫu về hành chính nhân sự

Các loại máy chấm công