Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP. Theo đó:

thue thu nhap doanh nghiep

Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và chính sách ưu đãi thuế đối với các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới:

+ Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên.

+ Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung.

+ Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu vực công cộng.

+ Ứng cứu, xử lý sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất và sự cố môi trường khác.

+ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề.

+ Dịch vụ hỏa táng, điện táng.

+ Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi trường; giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ.

+ Sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyn sáng chế hoặc Bng độc quyn giải pháp hữu ích.

bao hiem xa hoi button

+ Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.

+ Sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác.

+ Sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường.

Thông tư 212/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 14/2/2016 và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016.

QTNS sưu tầm từ nguồn Thuvienphapluat.vn